A szerkesztő búcsúja

Hosszú évekig volt lelki otthonom a vancouveri Első Magyar Református Egyház, ahol több szolgálatot is volt alkalmam teljesíteni. Örömmel kezdtem hozzá 2012-ben a gyülekezet hírlapjának az elindításához. Közben tanultam magam is a weblapszerkesztés csínját-bínját.

Egy több menüpontból álló weboldal megalkotása még profiknak sem megy pillanatok alatt. Nekem 2 hónapig tartott, míg mindent összefésültem, hogy utána már csak a karbantartással legyen dolgom. Az évek során hozzám nőtt ez a hírlap, szerettem ezt a szolgálatot. A hírlap mellé vállalkoztam arra is, hogy szerény tudásommal egy statikus weboldalt is megszerkesszek, ahol a gyülekezetünkről szóló állandó információk találhatóak. Ezen a linken jegyzik az egyházat a hivatlos szervezeteknél: vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz  Emellet sikerült elindítani a gyülekezet facebook oldalát és a youtube csatornáját is.

Örölök, hogy részese lehettem ezeknek a technikai fejlesztéseknek is. Isten más szolgálatba állított, ezért kicsit fájó szívvel, de teljes bizalommal átadom a weboldalak szerkesztésének, karbantartásnak a szolgálatát Szűcs Jánosnak. Munkájára kérem Isten áldását!

A gyülekezetttől pedig az ároni áldással búcsúzom:

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! (4 Mózes 6:24-27.)

Szeretettel, a szerkesztő: Dr. Mészáros Margit

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Presbiterválasztó közgyűlés

Egyházunk belső szabályozása szerint október 31-én, jövő héten vasárnap az istentisztelet után általános presbiteri tisztújító közgyűlésre kerül sor. Zoom-on keresztül is be lehet majd kapcsolódni, de akik tehetik, kérjük, személyesen jöjjenek el az istentiszteletre és az azt követő rövid közgyűlésre. 
Dicsőség mindenért a minket megtartó Istenek, megváltó Jézus Krisztusnak és vezérlő Szentléleknek! 
Köszönjük azoknak, akik hitben hozott döntésként vállalták a jelölést, azoknak, akik hosszú, több évtizedes, áldozatos, hűséges szolgálat után nem jelöltetik magukat újra – Márton Idának, Zathureczky Csillának -, és köszönjük a gyülekezet közösségének, akik imádságaikkal, templomba járásukkal, online istentisztelet-hallgatásukkal, adakozásukkal, sokféle szolgálataikkal teszik élővé közösségünket az Úrral és egymással! Nt. Szigeti Miklós, lelkipásztor

Röviden bemutatkoznak a presbiter tisztségre jelölt testvéreink:

A person with her hand on her chin

Description automatically generated with low confidence

Dobos Andrea vagyok. 30 éve járok hitben, Isten csodálatos szabadítása és gyógyítása amit a családomban végzett, indított megtérésre. Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy presbiterként szolgálhatok a gyülekezetben és törekszem a tőlem telhető legtöbbet nyújtani. 

A person in a suit smiling

Description automatically generated with medium confidence

Dombai László vagyok. Magyarországon, Pécsett születtem és nőttem fel.Középiskolai érettségi és a katonaság után dolgozni kezdtem majd egy élelmiszer üzleti vállalkozást nyitottam. Egy azóta szétvált kapcsolatból született egy lányom, aki az édesanyjával él Magyarországon. 2001-ben kijöttem Kanadába és 5 év asztalosi munka után 17 éve bútor beépítőként dolgozom egy cégnek. Római katolikusként lettem megkeresztelve kisgyerekként. Édesanyám Isten hívő, apám ateista volt életében. Anyái ágú nagymamám és testvérei vallásgyakorlóak voltak, és hitem első magvai tőlük származnak, mikor 30 éves lehettem. Kanadába érkezésem után alkalmakként látogattam a második református gyülekezetet, de az igazi hitem még nem alakult ki. Templomunkat főképp 2014-től kisfiúnk, Robi keresztelése óta  látogatjuk. Az Istentiszteletek látogatása és a hangos biblia hallgatása segített egyre közelebb kerülnöm Istenhez és Jézushoz.Nagy örömmel segítettem tavaly templomunk felújításában is, és most is szintén nagy örömmel vállalom a szolgálatot gyülekezetünk fenntartásához, Isten dicsőségére. 

A person sitting at a table

Description automatically generated with medium confidence

Faragó Kati vagyok.  Több mint 20 éve részt veszek a gyülekezet munkájában. Szeretném ezt a továbbiakban is folytatni. Kérem a jó Istent, adjon hozzá erőt egészséget még sokáig.  Köszönöm  a gyülekezetnek, hogy ismét megtisztelnek bizalmukkal és javasolnak a presbitérium tagjai közé.

A picture containing text, picture frame, posing

Description automatically generated

Dr. Mészáros Margit vagyok, 2007 óta aktív tagja a gyülekezetnek, 2010 óta presbiterként is szolgálok. 2019 óta nyugdíjasként is igyekszem magam hasznossá tenni. Sokszor elcsodálkozom rajta, hogy miért pont engem hívott el Isten erre a szolgálatra, mert nem vagyok az a minta hívő, akit a kirakatba lehetne állítani. Mégis bizonyosságom van afelől, hogy Isten szeret, sőt a legjobban akkor szeret, amikor mélységekben vagyok. Számtalanszor megtapasztaltam már. Ezért bátran rá merem bízni az életem és boldogan mondok igent, ha olyat is kér tőlem, amit most még nem értek. Élethelyzetem megváltozott, nem tudom ígérni, hogy kitöltöm a 4 évet, ezt jeleztem mindenkinek, aki jelölt engem. Amennyiben így is elfogad a gyülekezet, akkor vállalom a presbiteri tisztségem folytatását. Az egyetlen, amit tiszta szívvel fel tudok ajánlani, hogy ameddig lehetőségeim engedik, továbbra is örömmel állítom képességeimet Isten ügyének a szolgálatába.

A person in a suit and tie

Description automatically generated with medium confidence

Németh Zoltán vagyok. Családommal e közösségnek több mint 20 éve vagyok tagja. Az Úr áldásával kezdtük újra életünket Vancouverben és azóta is napi szinten hálával tartozunk gondoskodásának.

Mint feleségem Eszter, én is aktívan részt vettem és veszek több magyar és kanadai szervezet működésében mint önkéntes. Jelen pillanatban a Kálvin Oktatási Szövetségben, Block Watch programban és a Búvár Klubunkban tevékenykedek.

Mind ezek mellett, külön kinevezés nélkül már hosszú évek óta foglalkozom a templom épületének és környezetének karbantartásával.

Volt megtiszteltetésben részem presbiterként már szolgálni a közösségünkben korábban és megtiszteltetés a mostani jelölés is.

A mostani időkben nem könnyű semmilyen önkéntes szervezetnek megállni a talpán. Ha kisebbségi szervezet, akkor még inkább nem. Ha kisebbségi egyházi szervezet, mint mi, akkor pedig végleg nem.

Ha e tisztségre magválasztásra kerülök, a Jó Isten által adott energiámat a közösség fenntartására és az Úr dicsőségének hirdetésére használom, mint eddig is.

A picture containing person, wall, indoor

Description automatically generated

Páli Zsuzsa vagyok, eléggé közismert személyként ismernek a magyar közösségben. A templomunk hosszú éves tagjaként szorgalmasan támogatom egyházunk egyesületét. A női körnek aktív tagja voltam, pénztárosi pozíciót töltöttem be, ugyanakkor a templomi pénztárosságot is elvállaltam.

A mai Oktatási Szövetségnek a templom részéről alapító tagja voltam. Remélem, hogy továbbra is tudom az egyházunkat készségesen támogatni és rendelkezésére állni szükség esetén.

A person with a beard

Description automatically generated with low confidence

Szűcs János vagyok. 1979 ben születtem Aradon. Informatikus végzettségem van. Családommal 2016 októberében költöztünk Vancouverbe. 2017 óta vagyok a Vancouveri Első Magyar Református Egyház tagja. Aktívabban a járvány okozta lezárás miatt kezdtem szolgálni a gyülekezetben, amikor is az online istentisztelet sugárzását indítottuk el. 

Életem minden szakaszában a Jóisten mindig nyilvánvaló jelét adta szeretetének! Hálás vagyok azért, hogy mindig vezetett bennünket. Úgy érzem, most itt a helyem ebben a gyülekezetben, és ezzel a szolgálattal szeretném viszonozni az Ő végtelen szeretetét.  

Szeretettel várjuk a testvéreket! A jelöltekre kérjük Isten áldását. Soli Deo Gloria!

EMRE Presbitérium nevében: Dr. Mészáros Margit

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Húsvéti istentiszteletek a Covid alatt

Az egyházak gyülekezési rendjét szabályozó új rendeleteket léptettek életbe.

1. Lehet kint, a szabadban istentiszteletet tartani maximum 50 főig, illetve

SAJNOS A 2. LEHETŐSÉGET MÁRA FELÜLÍRTA AZ ÉLET, ÍGY TÁRGYTALAN.

A legújabb szigorúbb szabályozás megtilt minden belső gyülekezést.

(2. bent a templomban május 13-ig 4 alkalommal a befogadó képesség 10%-ig szabad gyülekezni. Templomunk belső tere 108 személy befogadására hitelesített, így 11 személy vehet csak részt egy istentiszteleten.

Ezért a Presbitérium döntése értelmében szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait istentiszteletre április 2-án, Nagypénteken – előzetes bejelentkezés alapján. Több istentiszteletet is tartunk egymás után, a jelentkezések függvényében, hogy mindenki, aki részt szeretne venni, eljöhessen. Kérem, telefonon jelezzék részvételi szándékukat 778-834-0532, 604-456-0532.

Április 2-án nagypénteken szeretettel hívjuk a testvéreket a templomba, előzetes bejelentkezés alapján (778-834-0532, 604-456-0532). Amennyibe 11 főnél többen leszünk, úgy 12 órától is lesz istentisztelet, ha 22 főnél többen, akkor 1 órától, ha 32 főnél, akkor 2 órától, ha 42 főnél is többen jelentkeznek, akkor 3 órától is lesz istentisztelet… stb.)

Élő, egyenes adásban online a 11 órától kezdődő istentiszteletet közvetítjük – a közvetítés után a felvétel bármikor elérhető az interneten a gyülekezet YouTube csatornáján. 

https://www.youtube.com/channel/UCi3LxxnIUgtXjeZy1Z-aO0A

Április 4-énhúsvétvasárnap 11 órától a templom kertjében a füvön ünnepi istentiszteletet tartunk úrvacsoraosztással!

Április 4-én, húsvétvasárnap 11 órától a templom kertjében a füvön, székeken ülve rövidített ünnepi istentiszteletre hívjuk a testvéreket, úrvacsoraosztással.

Az online, felvételről sugárzott húsvéti istentiszteletünkön a gyermekeknek is szolgálunk 11 perces bábelőadással “Berci és a megbocsátás” címmel. 

This image has an empty alt attribute; its file name is husveti-tojas.jpg

Az istentiszteleteket továbbra is sugározzuk online az interneten is!

Gyülekezetünkben elhangzott istentiszteletek internetes oldalainkon megtekinthetők.

2021 | emrepresbiterium (wordpress.com)

https://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/2014/06/05/igehirdetesek-bizonysagtetelek/

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él” (János evangéliuma 11. rész, 25. vers)

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Bazár helyett ételfelvételi szolgáltatás

 A járvány fokozott terjedése miatti új rendszabályok nem teszik lehetővé hagyományos bazárok lebonyolítását, ezért – az egészségügyi előírások nagyon szigorú betartásával – ételfelvételi szolgálatot (take out service) biztosítunk, hogy megrendeléseiket kielégítsük. November 28-án, szombaton délelőtt 10 és délután 2 óra között lesz lehetőség a rendelések felvételére, a biztonságra különösen ügyelve, megszabott rendben. Nagyon köszönjük támogatásukat, megértésüket! További információk a gyülekezet internetes web és facebook oldalán olvashatók.

A fent említett szabályok nem befolyásolják istentiszteleteinket, ameddig az előírt távolságtartást és az 50 fő alatti gyülekezést betartjuk. “The restrictions do not apply to religious gatherings, so long as physical distancing can be maintained, and gatherings remain under 50 people.” (cbc.ca).Ezért továbbra is minden vasárnap 11 órától istentiszteleteket tartunk a templomban az egészségügyi biztonsági előírások betartásával. A felnőtt alkalommal párhuzamosan gyermekistentiszteleti szolgálat is működik!Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék Nt. Szigeti Miklósnak (778-834-0532, 604-456-0632, szigetim@telus.net, szigeti69@gmail.com), mert jelenléti listát kell vezessünk.Kérjük, aki bármilyen influenza jellegű tünetet észlel magán, vagy az elmúlt két hétben külföldön járt, tartózkodjon a közösségtől.A templomba bejönni csak a felső bejáraton keresztül lehet. Maszk használata kötelező – kérjük, mindenki hozza magával, ha esetleg elfelejtené, mi is tudunk biztosítani.Kérjük, kövessék a kifüggesztett figyelemfelhívó jelzéseket, és a padokon elhelyezett jeleket: egy padsorban csak egy háztartásban élők ülhetnek! Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!A vasárnapi istentiszteletek felvételei megtekinthetők a gyülekezet weboldalain:https://emrepresbiterium.wordpress.com/…/vasarn…/2020-2/https://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/…

Minden este 9 órakor ott, ahol vagyunk, egymástól távol, és lélekben mégis közösségben, imádságra hívunk mindenkit!

Köszönet a gyülekezet gondoskodásáért

10Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. 11Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. 12Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. 13Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. 14Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. 15Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget, csak ti egyedül, 16mert egyszer-másszor Thesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. 17Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. 18Átvettem mindent, és bővelkedem. Megvan mindenem, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. 19Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. 20A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen.

Befejezés, áldáskívánás

21Köszöntsetek minden szentet Krisztus Jézusban! Köszöntenek titeket a velem levő testvérek. 22Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók.23A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel! Filippi 4:10–23

19Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.” Ez Pál apostol tapasztalata, bizonyságtétele. 13Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” Nem lelkiekben csupán, hanem minden materiális értelemben is! Isten gondot visel arról, aki az övé!

Pál apostol ott ült római helytartók asztalánál, és éhezett a börtönben. Élt jómódban és szegénységben egyaránt (12). Eközben: 11…én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van.” Nem született így, ilyennek ő sem… megtanulta. Miközben kiszolgálatatta magát Istennek, megtapasztalta, hogy ami kell, van, illetve lesz, megadatik. Nem magától – hanem attól, hogy nagyon szorgalmasan munkálkodik, dolgozik, szolgál.

Azt mondta Pál az Efézus-i véneknek miközben elbúcsúzott tőlük: 24…még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.”(Ap.Csel. 20:24)  Számára Isten országának ügye mindennél fontosabb volt – ennek rendelt alá mindent: és Isten gondot viselt róla. 18Átvettem mindent, és bővelkedem. Megvan mindenem, miután megkaptam (…) ami tőletek jött jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként.” Mert elfogadni is megtanult… ahogyan adni is… elsősorban önmagát!

A lényeg pedig: 20A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen.”

Legyen ez a bizonyságtétel útmutatás és bátorítás mindnyájunknak ebben a leterhelt, covidos időszakban – hogy Isten ma is ugyanaz, aki így gondot visel az övéiről a Krisztus Jézusért!

23A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!”

Imádkozzunk!

Örök Úr Isten, drága mennyi Atyánk a Jézus Krisztusért! Légy áldott azért, hogy amit Pál apostolt tapasztalt, az minden elhívott gyermeked tapasztalata, boldog hálaadása – mert Te nem változol meg! Köszönjük neked, hogy Te gondoskodó Isten vagy – és azt is, hogy bennünket használsz a Te kegyelmed munkájában. Köszönjük azt, hogy nekünk is meg lehet mindenünk, ami szükséges, és megtöltesz hálaadással.

Imádkozunk, hogy add ezt a látást, békességet, örömet mindazoknak, akik szívében meghatározó a csalódottság és az elégedetlenség. Hiszen Pál apostol is lehetett volna csalódott és kiábrándult élete körülményei alapján – és ő ehelyett éppen az élete körülményei alapján volt elégedett és hálás! Könyörülj rajtunk, Úr Isten, és tégy bennünket kegyelmed lámpásaivá – mint Pál apostolt –, akik boldog hálaadással valljuk: minden bűnünk, gyengeségünk, lázadásunk ellenére hatalmas, irgalmas, kegyelmes Istenünk van!

Így imádkozunk ma is a terheket hordozókért, betegségben lévőkért, betegségből felépülőkért, fertőzettekért, félelemben, izolációban, társtalanságban élőkért  – hogy ők is megtapasztalják, átéljék gondviselő szeretetedet; talán éppen általunk… Töltsd fel a mi Lelkünket igéd által Önmagaddal, hogy túlcsordulhass rajtunk keresztül mások felé – a Szentlélek Isten munkája nyomán, a Jézus Krisztusért! Ámen.

…amit Isten elénk hoz. Legyenek áldottak, akik kitartóan, együtt imádkoznak!

Nt. / Rev. Szigeti, Miklós

lelkipásztor / minister

Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955)

First Hungarian Presbyterian Church (Calvin, Vancouver 1955)

2791 East 27th Avenue

Vancouver, BC V5R 1N4

Tel. 604-437-3442

6214 Neville Street

Burnaby, BC. V5J 2J6

Tel. 604-456-0532

Cell. 778-834-0532

E-mail: szigetim@telus.netszigeti69@gmail.com 

Web: https://emrepresbiterium.wordpress.com 

https://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org

VálaszVálasz mindenkinekTovábbítás
Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Templomunk ajtaja nyitva

A Presbitérium döntése alapján templomunk ajtaját szeptembertől megnyitottuk a közösség számára és istentiszteleteket tartunk minden vasárnap 11 órától. Az alsó teremrészt lezárjuk, a templomba bejönni csak a felső bejáraton keresztül lehet. A mosdók, bár még a nincsenek teljesen kész állapotban, a felső teremből a belső lépcsőn keresztül megközelíthetők és használhatóak. A férfi mosdóban a vízcsap nem működik, ezért kérjük, használják a konyhában lévő kis kézmosót.

Maszk használata kötelező – kérjük, mindenki hozza magával, ha esetleg elfelejtené, mi is tudunk biztosítani.

A gyermekistentiszteleteket október 18. vasárnaptól beindítottuk, szeretettel várjuk a gyermekeket a templomba!

A terem mérete miatt egyszerre maximum 40 fő elhelyezésére van lehetőség. Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék Nt. Szigeti Miklósnak (778-834-0532, 604-456-0632, szigetim@telus.netszigeti69@gmail.com), mert jelenléti listát kell vezessünk.

Kérjük, aki bármilyen influenza jellegű tünetet észlel magán, vagy az elmúlt két hétben külföldön járt, tartózkodjon a közösségtől.

Kérjük, kövessék a kifüggesztett figyelemfelhívó jelzéseket, és a padokon elhelyezett jeleket: egy padsorban csak egy háztartásban élők ülhetnek!

Köszönjük megértésüket, együttműködésüket! Áldjuk az Istent, hogy újra együtt dicsérhetjük Őt végtelen kegyelméért a Jézus Krisztusban.

A vasárnapi istentiszteletek felvételei megtekinthetők a gyülekezet weboldalain:

https://emrepresbiterium.wordpress.com/igehirdetesek/vasarnapi-istentiszteletek/2020-2/

Valamint a youtube csatornánkon: Elso Magyar Reformatus Egyhaz Vancouver

https://www.youtube.com/channel/UCi3LxxnIUgtXjeZy1Z-aO0A

Továbbra is imádságra hívunk mindenkit minden este 9 órakor ott, ahol vagyunk, egymástól távol, és lélekben mégis közösségben!

Nt, Szigeti Miklós, lelkipásztor és EMRE Presbitérium

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Korszerűsítés, felújítási munkák a templomunkban

A COVID-19 miatt templomunkban tavasz óta szünetel az élő istentisztelet. Ez a kényszerhelyzet teremtette  meg a  lehetőséget, hogy nagyban gondolkodjunk. Hozzáláttunk az élő közvetítések technikai feltételeinek megteremtéséhez. Isten kijelölte a szogálókat is.

Nagyon köszönjük Szűcs János mérnök úrnak és ügyes segítőjének, fiának, Márknak, hogy a vasárnapi istentiszteletek élő közvetítését beindították és vezették március végétől mostanáig, 5 hónapon át. Sok technikai kihívást oldott meg János, szakértelme nélkül nem tudtuk volna megvalósítani. Szolgálata nyomán juthatott el vasárnap a testvérekhez egyenes adásban az Isten üzenete, és ebben az elzártságban is lehettek gyülekezeti alkalmak, szolgálatok. Isten áldja meg életüket, a család augusztusi pihenését!

Egyúttal nagyon köszönjük Herczeg Mihály számítógép technikus presbiternek, aki most vasárnaptól átvette az élő YouTube közvetítések technikai kivitelezésének szolgáltát. Misi eddig is szinte minden vasárnap ott volt, segített, biztonsági video felvételt készített, ha az élő adásban bármi hiba történik, legyen az internetre feltölthető anyag. Az Úr Jézus vezesse, használja Misit továbbra is, tegye sokak életében áldásossá szolgálatait!

Közben belekezdünk a templom felújítási munkálataiba is. Mindkét mellékhelyiség, a bejárati tér, lépcső, kistermek, felső, istentiszteleti terem új kinézetet kap. Köszönjük a szakembereknek, Csontos Zoltánnak és Valkó Ferencnek! Anyagbeszerzésben team-munkában segítkeztek: Dobod Andea, Mészáros Margit, Szigeti Márta, Kollár Otílila.

Amint befejeződnek a felújítások, a presbitérium újra megvizsgálja a teplom kinyitásának feltételeit és értesíti a gyülekezet tagjait a nyitásról.

Az élő istentisteletek az élő adással párhuzamosan tovább fognak foytatódni, amelyet az alábbi linkekek lehet megtalálni:

A vasárnapi istentiszteletek megtekinthetők a gyülekezet weboldalain:

https://emrepresbiterium.wordpress.com/igehirdetesek/vasarnapi-istentiszteletek/2020-2/

https://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/2014/06/05/igehirdetesek-bizonysagtetelek/

Minden este 9 órakor ott, ahol vagyunk, egymástól távol, és lélekben mégis közösségben, imádságra hívunk mindenkit!

EMRE Presbitérium

felujitás3 felujitás1

felujitás2

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Készülünk nagypéntekre és húsvétra

húsvét4Gyülekezetünk minden közösségi összejövetele – a vírus terjedésének megállítás céljából – bizonytalan ideig elmarad!

Készülünk nagypéntekre és húsvétra. A nagypénteki istentisztelet elérhető lesz péntek hajnaltól a gyülekezet web-oldalain.

https://emrepresbiterium.wordpress.com/igehirdetesek/vasarnapi-istentiszteletek/2020-2/

https://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/2014/06/05/igehirdetesek-bizonysagtetelek/

Sikerült elérnünk a 100 fős limitet, így a húsvéti istentiszteletet vasárnap 11 órától élőben online közvetítjük a templomból.

A közvetítés a gyülekezet youtube csatornáján történik majd, a csatlakozáshoz szükséges linket időben elküldjük a testvéreknek!

Nagyon köszönjük segítségüket!

Minden este 9 órakor ott, ahol vagyunk, egymástól távol, és lélekben mégis közösségben, továbbra is imádságra hívunk mindenkit!

Szerető Istenünk! Könyörülj meg rajtunk! Add Szentlelked erejét, az ige világosságát a Veled való élő kapcsolatunkon keresztül!

Ebben a bezártságban, különféle kísértések, próbák közben különösen kérünk, hogy vonj egészen közel Magadhoz, Atyánk! Szentlelked által add, hogy érthessük és élhessük igédet, Krisztust! Tudjunk különbséget tenni jó és rossz, igaz és hamis, építő és romboló között, hogy megállhassunk, épülhessünk, építhessünk, szolgálhassunk Téged!

Hiszen sokan vannak súlyos terhek, hit-próbák alatt. Add nekik igéd világosságát, erejét, hogy megállhassanak. Hisszük, tudjuk, hogy te nem akarod a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Adj életet, testi-lelki egészséget, könyörülő Istenünk, ennek a beteg világnak!

Kérünk azokért, akiknek a megélhetése vált kérdésessé. Könyörgünk, mutass utat, mutasd meg, hogy hatalmas, szerető Isten vagy, aki nem feledkezel meg a tieidről! Ha ezt nem is láthatjuk mindig, adj hitet, és ebből erőt mindenkor!

Leborulunk előtted idős testvéreinkért, légy velük, közel Hozzájuk! Kiemelten kérünk az idősotthonokban élőkért. Könyörgünk, vedd el a félelmüket, és adj nekik élő hitet, biztonságot Krisztusban! Kérünk a fertőzött betegekért, gyógyulásért, enyhülésért, szabadításért!

Kitartóan, minden nap imádkozunk a kórházakban ápoltakért, légy ott velük és ápolóikkal!

Könyörülj meg Úr Isten a különösen fertőzött országokon: USA, Spanyolország, Olaszország… hosszú a sor, adj jobbulást, enyhülést, vess véget a szenvedésnek!

Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgass meg bennünket! Ámen.

 

 

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Gyülekezetünk működése a COVID-19 miatti járvány ideje alatt

TeremtésGyülekezetünk minden közösségi összejövetele – a vírus terjedésének megállítás céljából – bizonytalan ideig elmarad!

Video istentiszteleten hirdettem Isten igéjét, amely elérhető weboldalainkról. A korábban elhangzott istentiszteleteink is nézhetők, hallgathatók:

https://emrepresbiterium.wordpress.com/igehirdetesek/vasarnapi-istentiszteletek/2020-2/

https://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/2014/06/05/igehirdetesek-bizonysagtetelek/

Minden este 9 órakor közös imádságra hívunk mindenkit! buék

Imádkozunk azokért, akik sötétségben vannak – hogy lássanak világosságot; azokért, akiknek gyenge a hite – hogy nagyon megerősödjön. Vigyük Isten elé szeretteinket, rokonainkat, akik még nem adták át életüket Krisztusnak. Kérjük, hogy ebben a jelben meglássák A JELET, Krisztus keresztjét, és húsvéti üres sírját.
Kérjük az Urat irgalmazzon a hontalanokon, szenvedélybetegeken, akik az utcán, vagy kényszerszáláson élnek – kitéve fertőzés veszélyének!
Imádkozzunk a betegkért, akik a vírusjárvány miatt nem kapnak megfelelő ellátást, kezelést!
Kitartóan könyörögjünk továbbra is a járvány megállításáért, a betegek gyógyulásáért, a gyászolók vígasztalásáért, reménységéért.
Imádkozunk döntéshozó vezetőinkért, hogy tudjanak jól, helyesen kormányozni!
Kérjük Istent őrizze meg szeretteinket, magyar népünket az anyaországban, az elszakított területeken és szerte a világban egészségben, élő hitben, reménységben, szeretetben – lehessünk mi is bizonyságtevői kegyelmének!

…és amit Isten még elénk hoz. Legyenek áldottak, akik kitartóan, együtt imádkoznak! 

A Vancouveri Első Magyar Református Egyház Presbitériuma a közösségi rendezvények szünetelése alatt a gyülekezet fennmaradásának és folyamatos szolgálatának biztosítása érdekében e-transfer adakozásra is lehetőséget biztosít. Adományaikat az emre.presbiterium@gmail.com e-mail címen juttathatják el gyülekezetünk pénztárosához az alábbi módon:
1) Az adakozók az emre.presbiterium@gmail.com email címet hasznáhatják adományuk elküldéséhez.
2) A message-be, kérjük írják be az adakozási számukat és/vagy a nevüket, mert email cím alapján nem tudjuk az adakozót beazonosítani. Szeretnénk év végén adóigazolást adni, ezért kell az adakozó beazonosítása.
3) Mindenkinek meg kell adni egy biztonsági kérdést, amire a választ el kell juttatniuk Kollár Otília pénztárosunkhoz ( otiliakollar@gmail.com ), hogy fogadni tudja az adományt!
4) Ha valaki rendszeresen kíván így adakozni, akkor elég egyszer megadni a kérdést és a választ mert lehet többször is használni. Nem kell mindig új kérdés/választ meghatározni.

Ezen kívül el lehet juttatni az adományokat postai levélben cheque-en a templom címére: 2791 East 27th Avenue, Vancouver, BC. V5R 1N4

Köszönjük adományaikat!

7Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. 2Korinthus 9:7
Szigeti Miklós
Nt./Rev. Szigeti, Miklós
minister / lelkipásztor

First Hungarian Presbyterian Church
(Calvin, Hungarian 1955)
Első Magyar Református Egyház
(Kálvin, Vancouver 1955)

2791 East 27th Avenue
Vancouver, BC. V5R 1N4
Tel: 604-437-3442

Hivatal / Office:
6214 Neville Street
Burnaby, BC. V5J 2J6
Tel: 604-456-0532
Cell: 778-834-0532

E-mail: szigetim@telus.net
Web: https://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/

EMRE Tagok és Szimpatizánsok
Private group · 67 members

Join Group

 

A vancouveri Első Magyar Református Egyház presbitériumának hírcsatornája. Szerkeszti: Dr. Mészáros Margit

 

Kategória: Uncategorized | Címke: , | Megjegyzés hozzáfűzése

Április végi-májusi programjaink

2019. április 21-én Húsvétvasárnap

Mai ige: 8Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. János 20:8

Szeretettel várunk MINDENKIT az ünnepi istentiszteletre!

 

Nagypénteki istentisztelet vázlata és ppt bemutatója itt olvasható:

  1. 04. 19. Nagypéntek. C: Igazságból való. Lekció: János 18:28–40; 19:1–37 Textus: János 18:38 38Pilátus ezt kérdezte tőle: Mi az igazság?

Kedves Testvérek!

Az igazság az, hogy mind nyomorult bűnösök vagyunk – akik Isten szeretete, Jézus Krisztus kegyelme nélkül kárhozatra ítéljük saját magunkat! 23…mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. (Róma 3:23)

Magunktól nincs semmi jó bennünk: „természet szerint hajlandó vagyok Isten és felebarátom gyűlölésére”. HK.5. Pál apostol azt vallja önmagáról: 14Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: a bűn rabszolgája. 15Hiszen, amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. 16Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. 17Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. 18Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghezvinni azt. 19Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. 20Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. (Róma 7:14–20) Mert magamtól védtelen vagyok! Ott van, ott él a gonosz bennem, belemászik az agyamba, áthat, formál a maga képére és hasonlatosságára – mert önző vagyok, világi, testi. A világban vagyok, ott élek – a legerősebb présben!

A világban volt ez az alapjában jó szándékú, jó akaratú vallásosan nyitott, ember – Pilátus is.

1A karmesternek: Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. 2Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. 3Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. (Zsoltárok 14:1–3) Az tud a Sátán markából kiszabadulniaki keresi, megtalálja Istent, vagyis befogadja a Szabadítót!

Vagy még inkább: akit elér az Isten szeretete. Akit megérint Krisztus irgalma. Jézus hívtöbbször is. Esélyt ad, alkalmakat készít! Hihetetlen, de még Pilátus életében is ezt tette! Lehet elfogadni és lehet elutasítani.

Jöjj, Uram Jézus, hogy mi mind elfogadjunk, és bűneink kötelékeit feloldozd, és adj kegyelemből élő, alázatos, hálás, bizonyságtevő életet!

Quintus Pontius Pilatus. 26 – 36 közt Tiberius császár helytartója Júdeában. 36-ban váltották le a szamaritánusok közt végzett vérengzése miatt. Galliába száműzték. Ott halt meg néhány évvel később. Bár nagy hatalmú, befolyású ember volt a maga korában, ma jelentéktelen lenne, senki nem törődne vele, senki nem emlékezne rá, ha nem került volna Jézussal kapcsolatba, éppen Jézus halálakor.

  1. Pilátus nem akart Jézussal foglalkozni. Mellékes, lényegtelen dolognak gondolta – zsidók vallásos, belső ügye. Kiderült: nekik ez halálos ügy. Római megszállás – római jog. Pilátusnak bele kellett folynia. Próbált kibújni, többször isde nem tudott! Szorongatta a kegyelem! Isten így intézte.

Isten ma is így intézi – és legyen érte áldott, hogyha szorongat a kegyelem, ha bele kell folyunk valahogy, valamiért. Ha Jézussal tudunk találkozni, beszélgetni! Minden temetés, esküvő, keresztelés, lelki válság, csalódás, áldás, öröm – valahogy alkalom lehet, hogy Jézussal találkozzunk!

  1. Behívatta. Ő Jézust. Mert övé a hatalom – azt hiszi. 33Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? (János 18:33) Jézus provokál: 34Jézus viszont ezt kérdezte tőle: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? 35Pilátus erre így szólt: Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged: Mit tettél? (János 18:34–35) Jézus Pilátusnak az ő nyelvén, értelmi, érdeklődési szintjén válaszol: 36Jézus így felelt: Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. 37Pilátus ezt mondta neki: Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt: Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. 38Pilátus ezt kérdezte tőle: Mi az igazság? (János 18:36–38)
  2. Eddig a kijelentésinnen a teszt. Vajon mit tesz Pilátus? Enged az igazágnakvagy ellenáll az igazságnak?

Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: Én nem találok benne semmiféle bűnt. (János 18:38) Vajon kiáll-e az igazság mellett, amelyet felismert? Nem áll ki, hanem próbálkozik, csúsztat. Be akarja magát, pozícióját biztosítani! Hazuggá lesz!

  1. Barabbás – Jézus. Hátha Jézust akarják. Nem sikerült. 2. Összevereti, kigúnyoltatja, megalázza az ártatlant, hátha megesik rajta a szívük. 4Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. 5Ekkor kijött Jézus, rajta volt a töviskorona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk: Íme, az ember! (János 19:4–5) Nézzétek, milyen szerencsétlen! Nézzétek, mennyire megalázott, megvert, megvetett. Az történt szóról szóra, amit Jézusról Ézsaiás a Lélek által megjövendölt: 3Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. 4Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. 5Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. 6Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. 7Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. (Ézsaiás 53:3–7)

Nem egyenes úton járt Pilátus – hanem játszott, hogy védje önmagát. Az sem számít, hogy közben mekkora szenvedést okoz a másiknak – sőt, megindokolja, hogy az ő érdekében teszi. Ilyen a jó ember, aki nem kapott szemüveget Istentől, hogy az ő igéjén keresztül lássa önmagát és a másikat. Ilyen a halálban lévő ember, Isten nélkül, Jézus Krisztus kegyelme nélkül. Nem látja az igazságotsaját halálban lévő, pokolba tartó életét! És az Isten nagy szeretetét, kegyelmét Jézus Krisztusban!

Nem számít a másik szenvedése! Lehet az a saját gyermeke – akit pedig állítólag legjobban, mindenkinél jobban szeret… Önmagát mégis jobban szereti. Lehet az a szülője, a társa – akárki. Nem lát, vak – és ezért nem az élet, a megbocsátás, az alázat, a szeretet növekszik körülötte, hanem a pokol.

Micsoda alázatos volt Jézus! Micsoda türelmes! Micsoda szeretet, hogy még ott is az ember megmentésén fáradozott!

  1. Pilátus tovább csúsztat. 6Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: Feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik: Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. 7A zsidók így válaszoltak neki: Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát. (János 19:6–7) Ha ők ítélik el – nem ölhetik meg. De ők meg akarják ölni!

8Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. 9Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: Honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. 10Pilátus ekkor így szólt hozzá: Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek? 11Jézus így válaszolt: Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. (János 19:8–11) Pilátus féltaz igazságtól, amiért nem volt hajlandó kiállni. Ami mögött az Isten lehet.

Félni nem elégmeg kell vallani, oda kell borulni, oda kell rakni; és ott kell hagyni! Sokan azt gondolják, ha félnek, az már elég. 5Ha eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. 6Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. 7Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. 8Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. 9Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. 10Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. 11Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban! (Róma 6:5–11)

Pilátus nem halt meg a bűnnek, hanem dédelgette, játszott vele. Észre se vette magát. Ez volt vérében! Pedig Jézus nyíltan beszélt: 11Jézus így válaszolt: Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. (János 19:11)

A zsidók gyűlölete, ravaszsága is kellett hozzá. A politikával fogták meg ezt a hataloméhes embert. 12Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak: Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja: aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. (János 19:12)

Pilátus mondhatta volna: ő, király? Hát nézzétek megse hadserege, se népe, se támogatói. Ugyan már, badarság. Ő nem veszélyes a császárra! Szabadon bocsátja, a tömeg eloszlik – és kész. De ő ennyire se állt ki az igazságértmert nem ismerte az Igazat.

Mert az Igaz azért jött, hogy a mi összes hamisságainkat megbocsássa, elvegye kárhozatunkat, újjá teremtsen, és ebben az új életben formáljon, megtartson, vezessen.

Átadtad-e már magadat nekiaki érted adta magát? Kapcsolatban vagy-e vele az ő igéje és Lelke által? Megmutatja-e már neked, leleplezi-e, leleplezheti-e előtted a te hamisságaidat, amikor eltérsz az igazságtól; amikor relativizálod azt, mint Pilátus – pedig Isten kijelenti, világossá teszi. Ne maradj soha benne!

Egyes keresztyén források, a hagyomány szerint Galliában, a száműzetésben megtért Pilátus, és keresztyénként halt meg. Ha igaz, legyen áldott érte az a szerető Úr, aki nem akarja, hogy bárki elvesszen. 9Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. (2Péter 3:9). Kegyelmi időben ünnepelhetünk – hogy az egyetlen igaz adatott oda értünk: hamisakért. Áldott légy érte, Úr Jézus Krisztus! Ámen.

(a videofelvétel technikai okoból elmaradt)

2019-04-19-Nagypéntek. ppt

Májusi programok:

A Potters Place Mission szolgálatra várjuk a jelentkezőket május 2-án, csütörtökön este 8:30 órára a 21 E. Hastings, Vancouver. Isten áldja meg mindazokat, akik végzik, és akik közt végezhetjük!

 Május 10-én, pénteken bibliaóra a Madari családnál (10449 Tamarack Avenue, Maple Ridge). Téma: Megszokásaink.

 Május 24-én, pénteken este 7 órától a templomban Bibliaiskola.

Április 27-én, szombaton 7, Mobil Mánia koncert – Magyar Ház. Előzenekar: Hangcsórók

Április 28-án, vasárnap délután – Magyar Ház közgyűlés.

Kategória: Uncategorized | Címke: , | Megjegyzés hozzáfűzése

Virágvasárnapi missziói nap. Korunk szellemi áramlatai

Jól sikerült a virágvasárnapi missziói nap.  A gyermekek kedves bevonulása után az istentisztelet már előkészítette a délutáni program témáját: hogyan próbálják beilleszteni korunk új vallásába (new age) a keresztények Jézusát.

Jézus személye mindig skandallum volt. A saját korában épp úgy, mint napjainkban. Amíg Jézus csak egy tanító, egy a sok közül, még megtűrik. Amikor azonban kijelenti önmaga isteni voltát, ott már ráncolódnak a homlokok, egészen a kéz ökölbe szorításáig, és képletesen szólva hamar előkerül a tüskés végű ostor. Pedig ma is kijelenti önmagát, és aki meghallja hívó szavát, megérti és boldogan elfogadja. Még akkor is hálával telt szívvel követi Jézust, ha ezért megszólják és egyre gyakrabban bántalmazzák. A világnak nem kell az igazi Jézus! A világ tele van maga teremtette istenekkel és megtévesztett követőivel.

A prédikáció itt hallgatható meg, 2 részletben:

Power point: 2019-04-14-Virágvasárnap

Az istentisztelet után a program a legidősebb és a legfiatalabb egyháztagok köszöntésével kezdődött, majd hozzáláttunk a finom ebéd elfogyasztásához. A testi táplálék mellé a lelki táplálékot is felszolgáltuk, melyben két bizonyságtevő számolt be arról, hogyan találkozott Jézus Krisztussal és ez hogyan változtatta meg az életét.

  • Rövidfilm: From New Age To Jesus – My Testimony (14 perc) Steven Bancarz egy kanadai fiatalember. Sprituális tudomány című blogján havonta 6 millió látogatója volt. Csak a hirdetésekből 40-50 ezer dollár bevétele volt.

A kis téglalapra kattintva a kép jobb felében be lehat kapcsolni a feliratot.

Wolfl Valéria személyes bizonyságtétele külösen érdekes volt ahogyan tanúságot tett arról, hogyan kapta meg Istentől azt a tudást, amit később a Biblia is visszaigazolt számára. Rövid idő alatt olyan bölcs, tiszta látást kapott, amely normális körülmények között hosszú évek alatt sajátítható csak el. Dicsőség érte az Úrnak!

A bizonyságtételéhez készített egy rövid power point bemutatót is, melyet itt lehet megtekinteni: 2019-04-14-misszios nap – ketnyelvu

Az ebéd alatti műsor  záró akkordjaként Bogdán Józseftől hallhattunk egy szép novellát a kereszt hatalmáról.

  • Gyimóthy Dóra: Krisztus az út mentén

Ebéd után rátértünk korunk szellemi áramlataira, melynek keretében előadás és irányított beszélgetlés segítségével körbe jártuk a New Age mozgalom legsarkalatosabb irányzatainak problematikáját, illetve közösen kerestük meg rá a bibliai válaszokat.

A ppt anyag itt látható: Presentation1. Korunk szellemi áramlatai

Az előadásban hiavatkozásként felhasznált videók az alábbiakban külön is megtekinthetők:

A videókban látottakat, hallottakat mindig az Ige mérlegére téve hallgassuk, nézzük végig!

Az előadás célja nem az volt, hogy bárkit is megítéljen, csupán  – hitünk és megtapasztalásunk alapján –  szerettük volna felhívni annak a veszélyeire a figyelmet, amikor valaki tudatosan vagy tudatlanul kinyitja elméjét a szellemvilágnak. A bizonyságtevők valamennyien komoly művelői voltak a New Age valemelyik ágának vagy többnek is. A közös az bennük, hogy Isten kihívta őket onnan, elfogadták Jézus Krisztus ingyenes ajándékát és megszabadultak az okkult kötöttségektől. Náluk hitelesebben senki sem tudta elmondani, hogy mit jelentett a gyógyítás igézetében élni és milyen változást hozott az életükben, amikor találkoztak a valódi Gyógyítóval.

Ugyancsak utaltunk néhány olyan kevésbé veszélyesnek tűnő praktikák és gyakorlatok csapdáira, amelyek mögött a nagy Megtévesztő, Utánzó és szellemi hadserege áll, hogy elrabolja szabadságodat és letérítsen arról az útról, amely az örök életre visz.

Bővebben alább:

A reiki szimbólumai:  A reiki szimbólumai

A csakrákról és a kundalini energiáról: https://www.youtube.com/watch?v=B3f1yUVdTug

A szimbólumok erejéről : https://aranyholdjoga.hu/2017/06/13/a-szimbolumok-ereje/

A jógagyakorlatokról: Mi a gyakorlatok valódi tartalma https://www.peacefuldumpling.com/myths-yoga

Ahogyan a Krisztushívőket látják ma: ez a cikk egy látlelet arról, hogy hol tart most a kereszténység és milyen mélyen összefonódott már a new age tanokkal. A cikk egy olyan szerző művéről ír véleményt, aki a new age veszélyeire hívta fel a figyelmet. Ezért van benne sok kérdőjel a mondatok végén. Nem tudom megítélni milyen vallást képvisel a cikk írója, valószínűleg a new age-re jellemző kevertet. Ahogyan a Bibliához ragaszkodókról ír, tanulságos. Jó tisztában lenni vele, hogyan gondolkodnak a Krisztuskövetőkről.

http://paranormal.hu/a-new-age-a-keresztenyseg-legnagyobb-kihivasa

Kérd Isten Szentlelkét, hogy ki tudd szűrni az információhalmazból, ami megáll az Ige mérlegén!

Mivel a kereszténység köreiben is egyre jobban terjednek a new age nézetek, fontosnak tartottuk, hogy felhívuk a figyelmet a veszélyekre.

  • 2Korintus 11:3-4 Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek.
  • 2Korintus 11:14-15 Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz.

Senkit nem akarunk meggyőzni –  a mi erőnk ehhez kevés. Elvégeztük, amit az Úr ránk bízott. Átadtuk az üzenetet. Ennyi volt a feladatunk. Mindenkinek a saját felelőssége, hogy mit kezd az információval.

Számunkra iránymutató Isten igéje:

Mózes 5. könyve, a törvény summája 18:10-13 Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.

Nem keressük a titkokat, mert a titkok az Úréi, nem véletlenül rejtette el, amire pedig szükségünk van, azt kijelentette. Rábíztuk magunkat a ÚR vezetésére.

Nem hívő barátainknak nem tudunk mást mondani, csak azt, hogy keressék az élő Krisztust, mert ő elvezet minden értelemre.

Hívő testvéreinket pedig bíztatjuk Isten drága igéjével:

János 14:27 Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.

Filippi 4:6 Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Bízzál az Úrban mindenkor!

Köszönjük Kollár Ottiliának, Sinka Ildikónak, Nagy Katalinnak a finom ebédet, Szigeti Mártának, Dobos Andreának, Horváth Balázs, KCSP ösztöndíjasnak a gyermekmunka-szolgálatot, Herczegh Mihálynak a technikát.

Köszönjük a résztvevőknek, hogy eljöttek, az adományozóknak az adományt!

A program összeállításában aktívan segédkezett Wolfl Valéra. Köszönet érte!

A programot vezette a cikk írója: Dr. Mészáros Margit, presbiter

Kategória: Uncategorized | Címke: , , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése