Készülünk nagypéntekre és húsvétra

húsvét4Gyülekezetünk minden közösségi összejövetele – a vírus terjedésének megállítás céljából – bizonytalan ideig elmarad!

Készülünk nagypéntekre és húsvétra. A nagypénteki istentisztelet elérhető lesz péntek hajnaltól a gyülekezet web-oldalain.

https://emrepresbiterium.wordpress.com/igehirdetesek/vasarnapi-istentiszteletek/2020-2/

https://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/2014/06/05/igehirdetesek-bizonysagtetelek/

Sikerült elérnünk a 100 fős limitet, így a húsvéti istentiszteletet vasárnap 11 órától élőben online közvetítjük a templomból.

A közvetítés a gyülekezet youtube csatornáján történik majd, a csatlakozáshoz szükséges linket időben elküldjük a testvéreknek!

Nagyon köszönjük segítségüket!

Minden este 9 órakor ott, ahol vagyunk, egymástól távol, és lélekben mégis közösségben, továbbra is imádságra hívunk mindenkit!

Szerető Istenünk! Könyörülj meg rajtunk! Add Szentlelked erejét, az ige világosságát a Veled való élő kapcsolatunkon keresztül!

Ebben a bezártságban, különféle kísértések, próbák közben különösen kérünk, hogy vonj egészen közel Magadhoz, Atyánk! Szentlelked által add, hogy érthessük és élhessük igédet, Krisztust! Tudjunk különbséget tenni jó és rossz, igaz és hamis, építő és romboló között, hogy megállhassunk, épülhessünk, építhessünk, szolgálhassunk Téged!

Hiszen sokan vannak súlyos terhek, hit-próbák alatt. Add nekik igéd világosságát, erejét, hogy megállhassanak. Hisszük, tudjuk, hogy te nem akarod a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Adj életet, testi-lelki egészséget, könyörülő Istenünk, ennek a beteg világnak!

Kérünk azokért, akiknek a megélhetése vált kérdésessé. Könyörgünk, mutass utat, mutasd meg, hogy hatalmas, szerető Isten vagy, aki nem feledkezel meg a tieidről! Ha ezt nem is láthatjuk mindig, adj hitet, és ebből erőt mindenkor!

Leborulunk előtted idős testvéreinkért, légy velük, közel Hozzájuk! Kiemelten kérünk az idősotthonokban élőkért. Könyörgünk, vedd el a félelmüket, és adj nekik élő hitet, biztonságot Krisztusban! Kérünk a fertőzött betegekért, gyógyulásért, enyhülésért, szabadításért!

Kitartóan, minden nap imádkozunk a kórházakban ápoltakért, légy ott velük és ápolóikkal!

Könyörülj meg Úr Isten a különösen fertőzött országokon: USA, Spanyolország, Olaszország… hosszú a sor, adj jobbulást, enyhülést, vess véget a szenvedésnek!

Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgass meg bennünket! Ámen.

 

 

Kategória: Uncategorized | Megjegyzés hozzáfűzése

Gyülekezetünk működése a COVID-19 miatti járvány ideje alatt

TeremtésGyülekezetünk minden közösségi összejövetele – a vírus terjedésének megállítás céljából – bizonytalan ideig elmarad!

Video istentiszteleten hirdettem Isten igéjét, amely elérhető weboldalainkról. A korábban elhangzott istentiszteleteink is nézhetők, hallgathatók:

https://emrepresbiterium.wordpress.com/igehirdetesek/vasarnapi-istentiszteletek/2020-2/

https://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/2014/06/05/igehirdetesek-bizonysagtetelek/

Minden este 9 órakor közös imádságra hívunk mindenkit! buék

Imádkozunk azokért, akik sötétségben vannak – hogy lássanak világosságot; azokért, akiknek gyenge a hite – hogy nagyon megerősödjön. Vigyük Isten elé szeretteinket, rokonainkat, akik még nem adták át életüket Krisztusnak. Kérjük, hogy ebben a jelben meglássák A JELET, Krisztus keresztjét, és húsvéti üres sírját.
Kérjük az Urat irgalmazzon a hontalanokon, szenvedélybetegeken, akik az utcán, vagy kényszerszáláson élnek – kitéve fertőzés veszélyének!
Imádkozzunk a betegkért, akik a vírusjárvány miatt nem kapnak megfelelő ellátást, kezelést!
Kitartóan könyörögjünk továbbra is a járvány megállításáért, a betegek gyógyulásáért, a gyászolók vígasztalásáért, reménységéért.
Imádkozunk döntéshozó vezetőinkért, hogy tudjanak jól, helyesen kormányozni!
Kérjük Istent őrizze meg szeretteinket, magyar népünket az anyaországban, az elszakított területeken és szerte a világban egészségben, élő hitben, reménységben, szeretetben – lehessünk mi is bizonyságtevői kegyelmének!

…és amit Isten még elénk hoz. Legyenek áldottak, akik kitartóan, együtt imádkoznak! 

A Vancouveri Első Magyar Református Egyház Presbitériuma a közösségi rendezvények szünetelése alatt a gyülekezet fennmaradásának és folyamatos szolgálatának biztosítása érdekében e-transfer adakozásra is lehetőséget biztosít. Adományaikat az emre.presbiterium@gmail.com e-mail címen juttathatják el gyülekezetünk pénztárosához az alábbi módon:
1) Az adakozók az emre.presbiterium@gmail.com email címet hasznáhatják adományuk elküldéséhez.
2) A message-be, kérjük írják be az adakozási számukat és/vagy a nevüket, mert email cím alapján nem tudjuk az adakozót beazonosítani. Szeretnénk év végén adóigazolást adni, ezért kell az adakozó beazonosítása.
3) Mindenkinek meg kell adni egy biztonsági kérdést, amire a választ el kell juttatniuk Kollár Otília pénztárosunkhoz ( otiliakollar@gmail.com ), hogy fogadni tudja az adományt!
4) Ha valaki rendszeresen kíván így adakozni, akkor elég egyszer megadni a kérdést és a választ mert lehet többször is használni. Nem kell mindig új kérdés/választ meghatározni.

Ezen kívül el lehet juttatni az adományokat postai levélben cheque-en a templom címére: 2791 East 27th Avenue, Vancouver, BC. V5R 1N4

Köszönjük adományaikat!

7Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. 2Korinthus 9:7
Szigeti Miklós
Nt./Rev. Szigeti, Miklós
minister / lelkipásztor

First Hungarian Presbyterian Church
(Calvin, Hungarian 1955)
Első Magyar Református Egyház
(Kálvin, Vancouver 1955)

2791 East 27th Avenue
Vancouver, BC. V5R 1N4
Tel: 604-437-3442

Hivatal / Office:
6214 Neville Street
Burnaby, BC. V5J 2J6
Tel: 604-456-0532
Cell: 778-834-0532

E-mail: szigetim@telus.net
Web: https://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/

EMRE Tagok és Szimpatizánsok
Private group · 67 members

Join Group

 

A vancouveri Első Magyar Református Egyház presbitériumának hírcsatornája. Szerkeszti: Dr. Mészáros Margit

 

Kategória: Uncategorized | Címke: , | Megjegyzés hozzáfűzése

Április végi-májusi programjaink

2019. április 21-én Húsvétvasárnap

Mai ige: 8Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. János 20:8

Szeretettel várunk MINDENKIT az ünnepi istentiszteletre!

 

Nagypénteki istentisztelet vázlata és ppt bemutatója itt olvasható:

  1. 04. 19. Nagypéntek. C: Igazságból való. Lekció: János 18:28–40; 19:1–37 Textus: János 18:38 38Pilátus ezt kérdezte tőle: Mi az igazság?

Kedves Testvérek!

Az igazság az, hogy mind nyomorult bűnösök vagyunk – akik Isten szeretete, Jézus Krisztus kegyelme nélkül kárhozatra ítéljük saját magunkat! 23…mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. (Róma 3:23)

Magunktól nincs semmi jó bennünk: „természet szerint hajlandó vagyok Isten és felebarátom gyűlölésére”. HK.5. Pál apostol azt vallja önmagáról: 14Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: a bűn rabszolgája. 15Hiszen, amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. 16Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. 17Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. 18Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghezvinni azt. 19Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. 20Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. (Róma 7:14–20) Mert magamtól védtelen vagyok! Ott van, ott él a gonosz bennem, belemászik az agyamba, áthat, formál a maga képére és hasonlatosságára – mert önző vagyok, világi, testi. A világban vagyok, ott élek – a legerősebb présben!

A világban volt ez az alapjában jó szándékú, jó akaratú vallásosan nyitott, ember – Pilátus is.

1A karmesternek: Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. 2Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. 3Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. (Zsoltárok 14:1–3) Az tud a Sátán markából kiszabadulniaki keresi, megtalálja Istent, vagyis befogadja a Szabadítót!

Vagy még inkább: akit elér az Isten szeretete. Akit megérint Krisztus irgalma. Jézus hívtöbbször is. Esélyt ad, alkalmakat készít! Hihetetlen, de még Pilátus életében is ezt tette! Lehet elfogadni és lehet elutasítani.

Jöjj, Uram Jézus, hogy mi mind elfogadjunk, és bűneink kötelékeit feloldozd, és adj kegyelemből élő, alázatos, hálás, bizonyságtevő életet!

Quintus Pontius Pilatus. 26 – 36 közt Tiberius császár helytartója Júdeában. 36-ban váltották le a szamaritánusok közt végzett vérengzése miatt. Galliába száműzték. Ott halt meg néhány évvel később. Bár nagy hatalmú, befolyású ember volt a maga korában, ma jelentéktelen lenne, senki nem törődne vele, senki nem emlékezne rá, ha nem került volna Jézussal kapcsolatba, éppen Jézus halálakor.

  1. Pilátus nem akart Jézussal foglalkozni. Mellékes, lényegtelen dolognak gondolta – zsidók vallásos, belső ügye. Kiderült: nekik ez halálos ügy. Római megszállás – római jog. Pilátusnak bele kellett folynia. Próbált kibújni, többször isde nem tudott! Szorongatta a kegyelem! Isten így intézte.

Isten ma is így intézi – és legyen érte áldott, hogyha szorongat a kegyelem, ha bele kell folyunk valahogy, valamiért. Ha Jézussal tudunk találkozni, beszélgetni! Minden temetés, esküvő, keresztelés, lelki válság, csalódás, áldás, öröm – valahogy alkalom lehet, hogy Jézussal találkozzunk!

  1. Behívatta. Ő Jézust. Mert övé a hatalom – azt hiszi. 33Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? (János 18:33) Jézus provokál: 34Jézus viszont ezt kérdezte tőle: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? 35Pilátus erre így szólt: Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged: Mit tettél? (János 18:34–35) Jézus Pilátusnak az ő nyelvén, értelmi, érdeklődési szintjén válaszol: 36Jézus így felelt: Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. 37Pilátus ezt mondta neki: Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt: Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. 38Pilátus ezt kérdezte tőle: Mi az igazság? (János 18:36–38)
  2. Eddig a kijelentésinnen a teszt. Vajon mit tesz Pilátus? Enged az igazágnakvagy ellenáll az igazságnak?

Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: Én nem találok benne semmiféle bűnt. (János 18:38) Vajon kiáll-e az igazság mellett, amelyet felismert? Nem áll ki, hanem próbálkozik, csúsztat. Be akarja magát, pozícióját biztosítani! Hazuggá lesz!

  1. Barabbás – Jézus. Hátha Jézust akarják. Nem sikerült. 2. Összevereti, kigúnyoltatja, megalázza az ártatlant, hátha megesik rajta a szívük. 4Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. 5Ekkor kijött Jézus, rajta volt a töviskorona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk: Íme, az ember! (János 19:4–5) Nézzétek, milyen szerencsétlen! Nézzétek, mennyire megalázott, megvert, megvetett. Az történt szóról szóra, amit Jézusról Ézsaiás a Lélek által megjövendölt: 3Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. 4Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. 5Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. 6Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. 7Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. (Ézsaiás 53:3–7)

Nem egyenes úton járt Pilátus – hanem játszott, hogy védje önmagát. Az sem számít, hogy közben mekkora szenvedést okoz a másiknak – sőt, megindokolja, hogy az ő érdekében teszi. Ilyen a jó ember, aki nem kapott szemüveget Istentől, hogy az ő igéjén keresztül lássa önmagát és a másikat. Ilyen a halálban lévő ember, Isten nélkül, Jézus Krisztus kegyelme nélkül. Nem látja az igazságotsaját halálban lévő, pokolba tartó életét! És az Isten nagy szeretetét, kegyelmét Jézus Krisztusban!

Nem számít a másik szenvedése! Lehet az a saját gyermeke – akit pedig állítólag legjobban, mindenkinél jobban szeret… Önmagát mégis jobban szereti. Lehet az a szülője, a társa – akárki. Nem lát, vak – és ezért nem az élet, a megbocsátás, az alázat, a szeretet növekszik körülötte, hanem a pokol.

Micsoda alázatos volt Jézus! Micsoda türelmes! Micsoda szeretet, hogy még ott is az ember megmentésén fáradozott!

  1. Pilátus tovább csúsztat. 6Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: Feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik: Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. 7A zsidók így válaszoltak neki: Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát. (János 19:6–7) Ha ők ítélik el – nem ölhetik meg. De ők meg akarják ölni!

8Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. 9Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: Honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. 10Pilátus ekkor így szólt hozzá: Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek? 11Jézus így válaszolt: Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. (János 19:8–11) Pilátus féltaz igazságtól, amiért nem volt hajlandó kiállni. Ami mögött az Isten lehet.

Félni nem elégmeg kell vallani, oda kell borulni, oda kell rakni; és ott kell hagyni! Sokan azt gondolják, ha félnek, az már elég. 5Ha eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. 6Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. 7Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. 8Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. 9Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. 10Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. 11Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban! (Róma 6:5–11)

Pilátus nem halt meg a bűnnek, hanem dédelgette, játszott vele. Észre se vette magát. Ez volt vérében! Pedig Jézus nyíltan beszélt: 11Jézus így válaszolt: Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. (János 19:11)

A zsidók gyűlölete, ravaszsága is kellett hozzá. A politikával fogták meg ezt a hataloméhes embert. 12Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak: Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja: aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. (János 19:12)

Pilátus mondhatta volna: ő, király? Hát nézzétek megse hadserege, se népe, se támogatói. Ugyan már, badarság. Ő nem veszélyes a császárra! Szabadon bocsátja, a tömeg eloszlik – és kész. De ő ennyire se állt ki az igazságértmert nem ismerte az Igazat.

Mert az Igaz azért jött, hogy a mi összes hamisságainkat megbocsássa, elvegye kárhozatunkat, újjá teremtsen, és ebben az új életben formáljon, megtartson, vezessen.

Átadtad-e már magadat nekiaki érted adta magát? Kapcsolatban vagy-e vele az ő igéje és Lelke által? Megmutatja-e már neked, leleplezi-e, leleplezheti-e előtted a te hamisságaidat, amikor eltérsz az igazságtól; amikor relativizálod azt, mint Pilátus – pedig Isten kijelenti, világossá teszi. Ne maradj soha benne!

Egyes keresztyén források, a hagyomány szerint Galliában, a száműzetésben megtért Pilátus, és keresztyénként halt meg. Ha igaz, legyen áldott érte az a szerető Úr, aki nem akarja, hogy bárki elvesszen. 9Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. (2Péter 3:9). Kegyelmi időben ünnepelhetünk – hogy az egyetlen igaz adatott oda értünk: hamisakért. Áldott légy érte, Úr Jézus Krisztus! Ámen.

(a videofelvétel technikai okoból elmaradt)

2019-04-19-Nagypéntek. ppt

Májusi programok:

A Potters Place Mission szolgálatra várjuk a jelentkezőket május 2-án, csütörtökön este 8:30 órára a 21 E. Hastings, Vancouver. Isten áldja meg mindazokat, akik végzik, és akik közt végezhetjük!

 Május 10-én, pénteken bibliaóra a Madari családnál (10449 Tamarack Avenue, Maple Ridge). Téma: Megszokásaink.

 Május 24-én, pénteken este 7 órától a templomban Bibliaiskola.

Április 27-én, szombaton 7, Mobil Mánia koncert – Magyar Ház. Előzenekar: Hangcsórók

Április 28-án, vasárnap délután – Magyar Ház közgyűlés.

Kategória: Uncategorized | Címke: , | Megjegyzés hozzáfűzése

Virágvasárnapi missziói nap. Korunk szellemi áramlatai

Jól sikerült a virágvasárnapi missziói nap.  A gyermekek kedves bevonulása után az istentisztelet már előkészítette a délutáni program témáját: hogyan próbálják beilleszteni korunk új vallásába (new age) a keresztények Jézusát.

Jézus személye mindig skandallum volt. A saját korában épp úgy, mint napjainkban. Amíg Jézus csak egy tanító, egy a sok közül, még megtűrik. Amikor azonban kijelenti önmaga isteni voltát, ott már ráncolódnak a homlokok, egészen a kéz ökölbe szorításáig, és képletesen szólva hamar előkerül a tüskés végű ostor. Pedig ma is kijelenti önmagát, és aki meghallja hívó szavát, megérti és boldogan elfogadja. Még akkor is hálával telt szívvel követi Jézust, ha ezért megszólják és egyre gyakrabban bántalmazzák. A világnak nem kell az igazi Jézus! A világ tele van maga teremtette istenekkel és megtévesztett követőivel.

A prédikáció itt hallgatható meg, 2 részletben:

Power point: 2019-04-14-Virágvasárnap

Az istentisztelet után a program a legidősebb és a legfiatalabb egyháztagok köszöntésével kezdődött, majd hozzáláttunk a finom ebéd elfogyasztásához. A testi táplálék mellé a lelki táplálékot is felszolgáltuk, melyben két bizonyságtevő számolt be arról, hogyan találkozott Jézus Krisztussal és ez hogyan változtatta meg az életét.

  • Rövidfilm: From New Age To Jesus – My Testimony (14 perc) Steven Bancarz egy kanadai fiatalember. Sprituális tudomány című blogján havonta 6 millió látogatója volt. Csak a hirdetésekből 40-50 ezer dollár bevétele volt.

A kis téglalapra kattintva a kép jobb felében be lehat kapcsolni a feliratot.

Wolfl Valéria személyes bizonyságtétele külösen érdekes volt ahogyan tanúságot tett arról, hogyan kapta meg Istentől azt a tudást, amit később a Biblia is visszaigazolt számára. Rövid idő alatt olyan bölcs, tiszta látást kapott, amely normális körülmények között hosszú évek alatt sajátítható csak el. Dicsőség érte az Úrnak!

A bizonyságtételéhez készített egy rövid power point bemutatót is, melyet itt lehet megtekinteni: 2019-04-14-misszios nap – ketnyelvu

Az ebéd alatti műsor  záró akkordjaként Bogdán Józseftől hallhattunk egy szép novellát a kereszt hatalmáról.

  • Gyimóthy Dóra: Krisztus az út mentén

Ebéd után rátértünk korunk szellemi áramlataira, melynek keretében előadás és irányított beszélgetlés segítségével körbe jártuk a New Age mozgalom legsarkalatosabb irányzatainak problematikáját, illetve közösen kerestük meg rá a bibliai válaszokat.

A ppt anyag itt látható: Presentation1. Korunk szellemi áramlatai

Az előadásban hiavatkozásként felhasznált videók az alábbiakban külön is megtekinthetők:

A videókban látottakat, hallottakat mindig az Ige mérlegére téve hallgassuk, nézzük végig!

Az előadás célja nem az volt, hogy bárkit is megítéljen, csupán  – hitünk és megtapasztalásunk alapján –  szerettük volna felhívni annak a veszélyeire a figyelmet, amikor valaki tudatosan vagy tudatlanul kinyitja elméjét a szellemvilágnak. A bizonyságtevők valamennyien komoly művelői voltak a New Age valemelyik ágának vagy többnek is. A közös az bennük, hogy Isten kihívta őket onnan, elfogadták Jézus Krisztus ingyenes ajándékát és megszabadultak az okkult kötöttségektől. Náluk hitelesebben senki sem tudta elmondani, hogy mit jelentett a gyógyítás igézetében élni és milyen változást hozott az életükben, amikor találkoztak a valódi Gyógyítóval.

Ugyancsak utaltunk néhány olyan kevésbé veszélyesnek tűnő praktikák és gyakorlatok csapdáira, amelyek mögött a nagy Megtévesztő, Utánzó és szellemi hadserege áll, hogy elrabolja szabadságodat és letérítsen arról az útról, amely az örök életre visz.

Bővebben alább:

A reiki szimbólumai:  A reiki szimbólumai

A csakrákról és a kundalini energiáról: https://www.youtube.com/watch?v=B3f1yUVdTug

A szimbólumok erejéről : https://aranyholdjoga.hu/2017/06/13/a-szimbolumok-ereje/

A jógagyakorlatokról: Mi a gyakorlatok valódi tartalma https://www.peacefuldumpling.com/myths-yoga

Ahogyan a Krisztushívőket látják ma: ez a cikk egy látlelet arról, hogy hol tart most a kereszténység és milyen mélyen összefonódott már a new age tanokkal. A cikk egy olyan szerző művéről ír véleményt, aki a new age veszélyeire hívta fel a figyelmet. Ezért van benne sok kérdőjel a mondatok végén. Nem tudom megítélni milyen vallást képvisel a cikk írója, valószínűleg a new age-re jellemző kevertet. Ahogyan a Bibliához ragaszkodókról ír, tanulságos. Jó tisztában lenni vele, hogyan gondolkodnak a Krisztuskövetőkről.

http://paranormal.hu/a-new-age-a-keresztenyseg-legnagyobb-kihivasa

Kérd Isten Szentlelkét, hogy ki tudd szűrni az információhalmazból, ami megáll az Ige mérlegén!

Mivel a kereszténység köreiben is egyre jobban terjednek a new age nézetek, fontosnak tartottuk, hogy felhívuk a figyelmet a veszélyekre.

  • 2Korintus 11:3-4 Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek.
  • 2Korintus 11:14-15 Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz.

Senkit nem akarunk meggyőzni –  a mi erőnk ehhez kevés. Elvégeztük, amit az Úr ránk bízott. Átadtuk az üzenetet. Ennyi volt a feladatunk. Mindenkinek a saját felelőssége, hogy mit kezd az információval.

Számunkra iránymutató Isten igéje:

Mózes 5. könyve, a törvény summája 18:10-13 Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.

Nem keressük a titkokat, mert a titkok az Úréi, nem véletlenül rejtette el, amire pedig szükségünk van, azt kijelentette. Rábíztuk magunkat a ÚR vezetésére.

Nem hívő barátainknak nem tudunk mást mondani, csak azt, hogy keressék az élő Krisztust, mert ő elvezet minden értelemre.

Hívő testvéreinket pedig bíztatjuk Isten drága igéjével:

János 14:27 Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.

Filippi 4:6 Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Bízzál az Úrban mindenkor!

Köszönjük Kollár Ottiliának, Sinka Ildikónak, Nagy Katalinnak a finom ebédet, Szigeti Mártának, Dobos Andreának, Horváth Balázs, KCSP ösztöndíjasnak a gyermekmunka-szolgálatot, Herczegh Mihálynak a technikát.

Köszönjük a résztvevőknek, hogy eljöttek, az adományozóknak az adományt!

A program összeállításában aktívan segédkezett Wolfl Valéra. Köszönet érte!

A programot vezette a cikk írója: Dr. Mészáros Margit, presbiter

Kategória: Uncategorized | Címke: , , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Biblia Iskola. 2. rész: Kicsoda Isten?

Szeretettel várjuk a testvéreket és a Biblia iránt érdeklődőket április 12-én, pénteken este 7 órára a 2. bibilia iskolai alkalmunkra.

Téma: Kicsoda Isten?

Helyszín: Templomunk gyülekezeti terme

Kategória: Uncategorized | Címke: , | Megjegyzés hozzáfűzése

Virágvasárnapi missziói alkalom

Szeretettel hivogatunk minden kedves érdeklődőt a virágvasárnapi missziói napra.

Időpont: 2019. április 14-én 11 -16 óráig.

Istentisztelet, majd ebéd és délutáni beszélgetés. A beszélgetés alatt gyermekprogramok. Bövebb információ a plakátokon!

 

Kategória: Uncategorized | Címke: | Megjegyzés hozzáfűzése

Biblia Iskola. I. rész: A Biblia keletkezése, hitelessége

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, világnézeti, vallási, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül a február 22-én induló Biblia Iskola első előadására.
Kezdés este 7 órakor a gyülekezeti teremben.(2791 E 27th Ave, Vancouver, BC V5R 1N4)
Témája: a Biblia keletkezése, hitelessége

EMRE Presbitérium

A szokatlan hóakadályok ellenére néhányan mégis nekivágtak az útnak, hogy részt vegyenek a Biblia Iskola első előadásán. Hiszem, hogy Isten megáldotta az alkalmunkat, nagyon sok értékes információt kaphattunk, olyanokat, amelyekről sem a prédikációk során, sem a biblia órákon nem hallottunk ilyen mélységben. Köszönet érte lelki pásztorunknak, Nt. Szigeti Miklósnak!

A két óra alatt körbejártuk a Biblia keletkezésének történetét, az egyes könyvek kanonizációjának problematikáját, a Biblia ihletettségét, történelmi hitelességét. Sem szóban, sem írásban nem lehet visszaadni mindent, hiszen közben kérdések is felmerültek és nagyon jó beszélgetés is kialakult. Amiről valamennyi résztvevő megbizonyosodhatott, hogy minden bibliakritika és egyéb bibliával kapcsolatos nézetek mellett is bátran támaszkodhatunk arra a 66 könyvból álló gyűjteményre, amelynek középpontjában Jézus áll, és amelyben Jézus a kezdet és a vég. Minden Őreá mutat, minden Őáltala lett.

Hogy miért csak ez a 66 könyv maradt benne a temérdek sok írás közül a Szent Bibliában? Mert Isten Lelke így vezette a könyvek megíróit és azokat is, akik a kanonizálás hatalmas munkáját elvégezték. Azok a könyvek találhatóak a Bibliában, amelyek az első szótól az utolsó pontig harmonizálnak egymással és Isten üdvözítő tervét szolgálják. Minden benne van, amit Isten ki akart jelenti magáról és a teremtett világról.

Aki meg akarja ismerni Isten akaratát és tervét az életére nézve, annak Isten meg is mutatja az Ő igéjén keresztül. Ugyanúgy vezeti a Szentlélek, ahogyan vezette több ezer évvel ezelőtt is azokat, akik lejegyezték Isten szavát.

Isten adjon az Ige olvasásához, megértéséhez mindenkinek alázatot és hálás szívet, hogy meg is cselekedje, amit megértett.

Az előadás váza és egy nagyon jól használható segédanyag az alábbi két linken érhető el:

Amit a Bibliáról mindenkinek tudnia kell

bisk190222-Mi a biblia

Ez a kiadvány megtalálható az Olvasó asztalunkon.

Ezen kívül ajánlom még az “50 bizonyíték a Biblia hitelességére” című kiadványt, amely mind az Ószövetség mind az Újszövetség idejéből 50-50 történelmi, régészeti pédát hoz fel a bibliai történetek hitelességére. – Szintén megtalálható az Olvasó asztalunkon.

A következő alkalmakon arról fogunk hallani, hogy valójában kicsoda Isten és kicsoda az ember a Biblia tanítása szerint.

Szeretettel hívogatjuk a presbitereket és a Biblia iránt érdeklődőket a további alkalmainkra is!

EMRE Presbitérium nevében: Dr. Mészáros Margit

Kategória: Uncategorized | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Karácsonyi alkalmainkról, óévzárásról, újév köszöntőről

Istennek hála, karácsonyi alkalmainkon megteltek a templom padsorai és a gyülekezeti teremben is sokáig maradtak a beszélgetésre vágyók. Köszönet még egyszer minden résztvevőnek, szereplőnek, önkéntes munkásnak, az ő önfeláldozó szolgálatuk nélkül nem tudtuk volna ilyen szépen megünnepelni Krisztus születését.

Ha valaki szeretné megnézni a karácsonyi alkalmak istentiszteleteit és a műsort, az alábbi linken megteheti:

karácsonyi alkalmaink 

illetve

betlehemes játék

December 30-án, óév utolsó vasárnapján az istentisztelet keretében kereszteljük Siska Attila 5 hónapos csecsemőt.

Az istentiszteleten vendégeink lesznek a Somogy megyei Kaposfőről Nt. Székely Attila és felesége Nt. Székelyné Kiss Emese lelkipásztorok.

Az igehirdetés szolgálatát Nt. Székely Attila végzi, aki a Kaposvári Logisztikai Ezred tábori lelkésze.

Szeretettel várjuk a testvéreket – és boldog újévet kívánunk, amelyben szüntelen szól, vezet, igazgat, megszólít az Isten!

A Potters Place Mission szolgálatra várjuk a jelentkezőket január 3-án, este 8:30 órára a 21 E. Hastings, Vancouver. Isten áldja meg mindazokat, akik végzik, és akik közt végezhetjük!

 Január 6-án, újév első vasárnapján úrvacsoraosztással valljuk meg hitünket és helyezzük életünket, az újesztendőt Isten kezébe!

 Január 11-én, pénteken este 7 órától bibliaórát tartunk. Téma: Milyen Jézus békessége? Befogadó otthont keresünk!

EMRE Presbitérium nevében: Dr. Mészáros Margit

Kategória: Uncategorized | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Karácsonyi koncert, ünnepi alkalmaink

Kedves Gyülekezeti- és Pártoló Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklődők!

December 16-án, advent 3. vasárnapján az énekkar és zenészek közreműködésével rendhagyó karácsonyi zenés istentiszteletre hívunk Benneteket. A műsoros istentisztelet 11 órakor kezdődik. Istentisztelet után szeretetvendégség lesz a gyülekezeti teremben.

A Tárogatóban hibásan jelent meg a közlés. Ebéd nem december 16-án lesz, hanem december 23-án a gyermekkarácsonykor.

Ebédjegyeket Faragó Katinál: 1-604-745-2204 vagy

Szigeti Mártánál lehet rendelni: 604–456-0532

Elnézést kérünk az elírásért!

Tehát:

December 23-án, advent 4. vasárnap karácsonyi ebéd és műsor.

 December 25-én, kedden, karácsony napján délelőtt 11 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, úrvacsoraosztással.

Áldott Ünnepeket!

EMRE Presbitérium

Kategória: Uncategorized | Címke: , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Advent

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.” (Tit 2,11-13)

Az advent várakozást jelent.

A keresztyén világban Advent első vasárnapjával megkezdődik az ünnepes félév, melynek ebben a 4 hetében Karácsonyra készülünk.

Mi hogy készülünk Karácsony ünnepére? Mit ünnepelünk? Sokan azt mondják, hogy a szeretet ünnepét. Mi keresztyének tudjuk, hogy az első karácsonykor valóban Isten szeretete jelent meg. Méghozzá azért, hogy Ő kiárassza kegyelmét ránk, Istentől elszakadt emberekre.

Mi, keresztyének egy örök adventben élünk, hiszen várjuk Jézus Krisztus visszajövetelét erre a földre, amikor megszűnik minden gonoszság és bűn.

Adventben igazából az örök életre készülünk, ami már itt elkezdődik. Jézus Krisztusban Isten az Ő kegyelmét kiterjesztette az összes népre és nemzetre.

Sajnos az Advent igazi jelentése eltompult, sokan nem is tudják, hogy mit ünneplünk ilyenkor. Pedig Jézus ma is hív mindenkit, hogy megtaláljuk és meglássuk az élet értelmét. Azt akarja, hogy mi valóban megéljük: „megjelent az Isten üdvözítő kegyelme”.

Csak ennek fényében van értelme várakozni bármire is. Várni a szebb jövőt, a boldogabb életet, az örömöt és minden jót már itt ebben a földi életben. Várjuk azt, hogy könnyebb legyen. De Jézus nem azt ígéri, hogy könnyebb lesz, hanem, hogy minden életkörülmény között itt lesz velünk már most, amíg vissza nem jön.

Kell-e számunkra ennél több? Hiszen benne mindenünk megvan, ami egy boldogabb és jobb élethez szükséges nemcsak a jövőben, hanem már most a földön is. Ezért, kívánom mindenkinek, hogy ezt keresse és találja meg!

Áldott Adventet![1]

EMRE Presbitérium nevében: Dr. Mészáros Margit

[1] A cikk a Halász Dániel, maradéki (délvidék) református lelkipásztor prédikációjának felhasználásával készült: http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2018/12/02/adventi-magyar-reformatus-uzenet-mi-egy-orok-adventben-elunk

Kategória: Uncategorized | Címke: | Megjegyzés hozzáfűzése