Presbiterek

A presbitérium tagjait presbitereknek nevezzük, akiket 4 évenként választ a Közgyűlés. A jelenlegi presbiterek mandátuma 2013 őszéig tart.

Presbiterek 2012 februárjában: Faragó Katalin, Géczi Zoltán, Márton Ida, Dr. Mészáros Margit, Németh Zoltán, Péter Etelka, Szőke Szabolcs, Tímár János, Zathureczky Csilla

2013. novemberétől megválasztott presbiterek: Szőke Szabolcs, Márton Ida, Orbán Melinda, Dobos Andrea, Dr. Mészáros Margit, Zathureczky Csilla, Miklós Szilvia, Faragó Katalin, Németh Zoltán.

Presbiterek rövid életrajza

Faragó Katalin: 1992-ben jöttünk Kanadába. 2001 óta vagyok a templom tagja, 2002 óta irányítom a női kör munkáját, a női kör elnökeként. 2005-ben választottak meg presbiternek. Szeretek ide járni, örömmel teszem a dolgom, hogy még sokáig fennmaradjon ez a közösség.

Géczi Zoltán: Erdélyből érkezett feleségével, Enikővel és fiával Endrével, aki szemünk láttára lett daliás fiatalember. Mindhárman aktívan kiveszik a részüket a gyülekezet életéből. Zoltán józan meglátásaival, mély hitével segíti munkánkat. 2013. novemberéig töltötte be szolgálatát.[Szerk.]

Márton Ida: Mezőkeresztesen születtem, Miskolchoz 20 km-re.  Pesterzsébeten érettségiztem, majd a Vámos Ilona Ápolónő Képzőben, Budapesten szereztem okleveles ápolónői képesítést. Kanadaba  1969-ben jöttem, férjhez. Itt a Kwantlon University College, Surrey; Registered Nurse, majd a University of British Columbia :BSN (Baccalaureate Science in Nursing) szakképzettségek megszerzése után folytattam ápolónői tevékenységemet. Gyülekezeti tag; 1997. Presbiter; 1999. Gyülekezetünknek mindig szüksége van és lesz segítőkész presbiterekre. A segítség jön a személy  tehetsége és teherbírása szerint, mindig a jó Isten segítségét és áldását kérve.  Elsődleges célunk a gyülekezet fenntartása és  növelése. Sokszor jöttünk közel a tagsági számok csökkenéséhez … De a jó Isten mindig átsegítette a gyülekezetet a nehéz időkön. “Az Úr csodásan működik…”

Dr. Mészáros Margit: Budapesten születtem. Itt szereztem tanári képesítésemet az ELTE BTK szakán. Történelemből doktoráltam, először 1990-ben kisdoktorival, majd 1997-ben PhD fokozattal. 30 aktív évet töltöttem a tanári pályán, ebből 27 évet a katonai felsőoktatásban.  Kanadába először Széchenyi ösztöndíjasként, egy kutatási programmal kerültem ki, 2005-ben. Férjezett vagyok, és 3 gyönyörű unoka boldog nagymamája. Gyülekezeti életünkbe aktívan 2007-től kapcsolódtam be, 2010 óta vagyok presbiter. Sokáig éltem Istennel dacolva, de ő egy napon lehajolt hozzám, és megszólított. Ennek már 17 éve.  Akkor elindultam a keskeny úton, botladozva ugyan, de teljes bizonyossággal a szívemben. Hiszem, hogy egy gyülekezetben Isten a talentumot nemcsak azért adja az embernek, hogy gyarapodjék, hanem azért is, hogy ki-ki tehetsége szerint  szolgálja Krisztus ügyét és a közösség javát. Bízom benne, hogy gyülekezetünk még sokáig fennmarad az Úr kegyelméből, és áldás lesz az Istennek odaszánt szolgálatokon.

 Németh Zoltán: Korábban 2 évet éltünk Amerikában, Kaliforniában a menyasszonyommal (mostani feleségem),ahonnan 1995-ben vissza költöztünk Magyarországra. Pár év elmúltával a Jó Isten iránymutatásával sikerült bevándorlási vízumot szerezni Kanadába. Így tudtunk visszajönni Észak-Amerikába 2001-ben, akkor már mint házaspár, egy kisgyermekkel együtt.  2009 óta vagyon presbiter. Főállású munkahelyemen árubeszerző vagyok, emellett van 2 önkéntes tevékenységem (Kálvin Magyar Oktatási Szövetség alelnöke vagyok 2006 óta és az elmúlt 8 évben Közös Képviselői Tanácstag a lakóparkban, ahol lakunk). Gyermekkorom óta, a szüleim által a sukorói református templomba jártam, de igazából csak  a felnőtt éveimben tudatosult, hogy a Jó Isten minden sorsfordulókor megmutatta nekem az utat, hogy merre menjek. Az Első Magyar Református Egyház az a közösség, ahol láttam, hogy szükség lehet a szolgálatomra. Ez által hozzá tudok járulni, hogy ne csak nekem legyen az Istennel való közösségben részem, hanem a gyerekeimnek is, magyar nyelven. Az idősebb testvéreink nagyon sokat tettek a gyülekezetünk fennmaradásáért, ezért úgy érzem, közösségünk csak úgy tud előrehaladni, ha az újabb generáció fokozatosan átveszi a feladatokat.

Péter Etelka: 1944-ben, Budapesten születtem. 1977-ben emigráltunk Kanadába 3 fiammal és férjemmel.  Végzettségem textil kutató. 2-dik végzettségem óvónő. Saját üzletemben étkeztetéssel, ételek házhoz szállításával foglalkoztam.Most nyugdíjasként élek. A gyülekezetben a női kör tagjaként, és 5. éve a presbitériumban is szívesen tevékenykedem. [2012. őszéig]

Péter Etelka 2012. őszén visszaadta megbízatását, helyére pótpresbiterünk, Miklós Szilvia lépett, aki évek óta vállal különféle szolgálatokat a női körben és az énekkarban is. Fiatalos lendülettel, sok jó ötlettel igyekszik gyülekezeti munkánkat előbbre vinni. Surreyben él, családjával, két fia, Gabó és Pepe tanárainktól tanulják a magyar betűvetést. [Szerk.] Szilvia 2015-ben lemondott tisztségéről, így helyét Csapó Hajnalka pótpresbiter foglalta el

Szőke Szabolcs: Miskolcon születtem és nőttem fel. 23 évesen döntöttem úgy, hogy más országban próbálok “szerencsét”. 2001-ben kerültem Kanadába, és 2002-ben ismertem meg ezt a gyülekezetet. Nem hívő emberként kezdtem e gyülekezetbe járni, de az Úr kegyelméből ez hamar megváltozott. Megszólított, majd úgy megragadott, hogy már nem vagyok képes és nem is akarok többé elszakadni tőle. 2006-ban lettem presbiter. Hiszem, hogy nem én választottam ezt a szolgálatot, hanem az Úr választott erre a tisztségre, mert magamat ismerve teljesen alkalmatlan voltam a feladat ellátására. Jó ide járni, jó itt lenni és szolgálni ebben a gyülekezetben, igazán itthon érzem magam benne. Ami számomra elsődleges az az, hogy ez a gyülekezet lehessen forrása az Evangélium hirdetésének anyanyelvünkön, s hogy mindenki úgy jöhessen ebbe a gyülekezetbe, hogy elfelejthesse a mindennapok gondjait, problémáit, majd Istennel való találkozás után felüdülve és feltöltődve indulhasson neki a következő hétnek.

Tímár János: Temesvár mellett születtem. A 2. világháború  vége felé szüleim úgy döntöttek, nem maradnak a szülőföldemen, menekültünk először a német, aztán az orosz tankok elől. Bűnünk az volt, hogy magyarnak születtünk Romániában. 14 éves voltam, amikor 1848-ban megérkeztünk Kanadába. Kitanultam a földmérő szakmát. A Magyar templomnak kezdettől fogva tagja vagyok. Eredetileg Abodsfordon volt az első református egyház, amelynek ifjúsági tagja voltam.  1980 tájt csatlakoztam ehhez a templomhoz. A gyerekeim itt keresztelkedtek meg. Gondnoka  voltam a parókiának, annak 2012. évi megszűnéséig. 2009 óta vagyok presbiter. Szívesen dolgozom a közösségért. 10 évig voltam a bevándorlási hivatal önkéntes tolmácsa. Támogatom a magyarságot, ahol tudom, felekezeti különbség nélkül. [2013. novemberéig.  Szerk.]

Zathureczky Csilla: Erdélyből szöktünk 1986-ban. Egy év ausztriai menekülttábor és még egy év Winnipegben eltöltött idő után, 1988 nyarán jöttünk Vancouverbe férjemmel és két fiúgyermekünkkel. Nyelvtanulás és egyéb kezdeti nehézségek után, Isten kegyelméből sikerült beilleszkedni a kanadai életbe. Hamarosan kapcsolatba kerültünk a Vancouveri Kálvin Református Gyülekezettel és bekapcsolódtunk annak munkájába. Édesapám református lelkipásztor volt, családcentrikus közegben nevelődtem, ma is eszerint élünk. Ugyanilyen fontos számomra a gyülekezet, mint nagyobb család. Jó itt lenni és ide tartozni. 1996 óta vagyok presbiter, ez megtiszteltetés és felelősség. Fontos eleme az életemnek a békességre való törekvés, az egymásra való odafigyelés,  az egymásért érzett és vállalt felelősség. Szeretném, ha gyülekezetünk gyarapodna létszámban, lelkiekben pedig egyre jobban Isten felé fordulna, az Ő parancsai szerint élne. Ennek érdekében igyekszem részt venni én is ebben a munkában, Isten dicsőségére.

Orbán Melinda: Férjemmel együtt, Kolozsváron születtünk és éltünk 1989-ig. Tanulmányaimat a kolozsvári politechnikai intézetben végeztem az épitőméröoki szakon. Itt született két fiunk, Levente és Ivor. 1989 és 1999 között Nemesvámoson-Veszprémben éltünk, ahol műszaki kárszakértőként dolgoztam. Itt született a 3-ik fiunk, Bálint. 1999-től élünk Vancouverben , ahol ugyanazt a munkát folytatom, amit Veszprémben kezdtem, és itt született Kinga lányunk. Az első mélyebb kapcsolatom az Úrral a konfirmálás felkészítő idő alatt alakult ki, ahol a történelmi Farkas utcai templom épülete és szellemisége is nagy hatással volt rám. A kanadai ittlétünk alatt családilag megerősödtünk hitben és a tágasabb család nélkül élve az ” idegenben” hamar ráébredtünk, hogy minden lépésünket az Úr irányítja. Megtanultuk, nem túlságosan aggódni, hogy mit hoz a holnap és bízni, hogy lesz elég kenyér az asztalon a családunk számára. Amikor az ember nincs elkényeztetve, tanulja meg, hogy KITŐL kérje és KI rendeli ki a mindennapi szükségletet. 1999 óta tagja vagyok az Első Magyar Református Egyháznak, ahol néhány éven keresztül hittan tanítási szolgálatot végeztem. A munkahely és a családi kötelességeim kitöltik a napjaimat, de most úgy éreztem, hogyha az Isten a presbiteri szolgálat útját felmutatta, el kell fogadjam ezt a kihívást. Minden erőmmel megpróbálom a rám bízott szolgálatot elvégezni a magyar közösség érdekében.

———————————————-

2013. november 3-án, az ünnepi istentiszteleten, vendégünk, Nt. Péterffy Kund, Sydney lelkipásztora jelenlétében iktatták be a 4 évre megválasztott új presbitériumot. Az előző presbitérium tagjai közül heten folytatták a megbízatást. A két leköszönt presbiter helyett szolgálatba állt új presbiterek  a gyülekezet előtt esküt is tettek.

IMG_1688

Presbiterek a következő 4 évre, balról jobbra: Szőke Szabolcs, Márton Ida, Orbán Melinda, Dobos Andrea, Dr. Mészáros Margit, Zathureczky Csilla, Miklós Szilvia, Faragó Katalin, Németh Zoltán.

IMG_1691

Két új presbiterünk: középen, hosszú hajjal, Dobos Andrea, mellette, szőke hajjal, Orbán Melinda.

Pót-presbiterek: Csapó Hajnalka, Törjék Ferenc

Kérjük Isten áldását a megújult presbitérium szolgálatára.

Lelkészünk, Nt. Szigeti Miklós átadta az elismerő okleveleket a leköszönő presbitereknek.

IMG_1694

Géczi Zoltán hosszú évekig vett részt presbiterként a gyülekezet munkájában. Többször szolgált igehirdetésekkel is.

Köszönjük odaszánt életét, kívánjuk, hogy továbbra is hordja szívén e kicsiny csapat ügyét és  érezze otthon magát a gyülekezetünkben.

IMG_1726

Tímár János a konyhában szorgoskodott, így csak az ünnepi ebéd után tudta átvenni az emléklapot. Ismerve János bátyánkat, ez után is aktívan részt fog vállalni a gyülekezetünk életében, ott lesz mindenhol, ahol csak segíthet. Köszönjük kitartó, áldozatos szolgálatát. Kívánjuk, hogy Isten tartsa még köztünk sokáig, egészségben.

***********************************************

2017 november 5-én a reformáció 500. évfordulója alkalmából megtartott ünnepi istentiszteleten került sor a következő 4 évre megválasztott és 10 tagúra kibővített, új presbitérium eskütételére és beiktatására.

Egyházunk új rendje szerint minden jelölt presbiter lett, nem választottunk pótpresbitereket. Így ha valaki rövidebb-hosszabb időre kiesik a szolgálatból, folyamatos lehet a munka. Időközi presbiterválasztást addig nem írunk ki, amíg 5 alá nem esik a presbitérium létszáma.

Köszönjük a leköszönő Németh Zoltán presbiter áldozatos szolgálatát, életére az Úr áldását kívánjuk. Örömmel köszöntjük a 3 új presbiterünket (balról jobbra): Tarkó Lórántot, Magyar Katalint és Herczeg Mihályt! Hálásak vagyunk, hogy az Úr kirendelte az új presbitereket és együtt munkálkodhatunk gyülekezetünk fennmaradásán. Soli Deo Gloria!

Balról jobbra: Szőke Szabolcs, Tarkó Lóránd, Dr. Mészáros Margit, Faragó Katalin, Zathureczky Csilla, Magyar Katalin, Dobosné Jávor Andrea, Orbán Melinda, Herczeg Mihály. Márton Ida régóta presbiter, most nincs a képen.

Next / Következő

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. Visszajelzés: Presbitérium | vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s