Virágvasárnapi missziói nap. Korunk szellemi áramlatai

Jól sikerült a virágvasárnapi missziói nap.  A gyermekek kedves bevonulása után az istentisztelet már előkészítette a délutáni program témáját: hogyan próbálják beilleszteni korunk új vallásába (new age) a keresztények Jézusát.

Jézus személye mindig skandallum volt. A saját korában épp úgy, mint napjainkban. Amíg Jézus csak egy tanító, egy a sok közül, még megtűrik. Amikor azonban kijelenti önmaga isteni voltát, ott már ráncolódnak a homlokok, egészen a kéz ökölbe szorításáig, és képletesen szólva hamar előkerül a tüskés végű ostor. Pedig ma is kijelenti önmagát, és aki meghallja hívó szavát, megérti és boldogan elfogadja. Még akkor is hálával telt szívvel követi Jézust, ha ezért megszólják és egyre gyakrabban bántalmazzák. A világnak nem kell az igazi Jézus! A világ tele van maga teremtette istenekkel és megtévesztett követőivel.

A prédikáció itt hallgatható meg, 2 részletben:

Power point: 2019-04-14-Virágvasárnap

Az istentisztelet után a program a legidősebb és a legfiatalabb egyháztagok köszöntésével kezdődött, majd hozzáláttunk a finom ebéd elfogyasztásához. A testi táplálék mellé a lelki táplálékot is felszolgáltuk, melyben két bizonyságtevő számolt be arról, hogyan találkozott Jézus Krisztussal és ez hogyan változtatta meg az életét.

  • Rövidfilm: From New Age To Jesus – My Testimony (14 perc) Steven Bancarz egy kanadai fiatalember. Sprituális tudomány című blogján havonta 6 millió látogatója volt. Csak a hirdetésekből 40-50 ezer dollár bevétele volt.

A kis téglalapra kattintva a kép jobb felében be lehat kapcsolni a feliratot.

Wolfl Valéria személyes bizonyságtétele külösen érdekes volt ahogyan tanúságot tett arról, hogyan kapta meg Istentől azt a tudást, amit később a Biblia is visszaigazolt számára. Rövid idő alatt olyan bölcs, tiszta látást kapott, amely normális körülmények között hosszú évek alatt sajátítható csak el. Dicsőség érte az Úrnak!

A bizonyságtételéhez készített egy rövid power point bemutatót is, melyet itt lehet megtekinteni: 2019-04-14-misszios nap – ketnyelvu

Az ebéd alatti műsor  záró akkordjaként Bogdán Józseftől hallhattunk egy szép novellát a kereszt hatalmáról.

  • Gyimóthy Dóra: Krisztus az út mentén

Ebéd után rátértünk korunk szellemi áramlataira, melynek keretében előadás és irányított beszélgetlés segítségével körbe jártuk a New Age mozgalom legsarkalatosabb irányzatainak problematikáját, illetve közösen kerestük meg rá a bibliai válaszokat.

A ppt anyag itt látható: Presentation1. Korunk szellemi áramlatai

Az előadásban hiavatkozásként felhasznált videók az alábbiakban külön is megtekinthetők:

A videókban látottakat, hallottakat mindig az Ige mérlegére téve hallgassuk, nézzük végig!

Az előadás célja nem az volt, hogy bárkit is megítéljen, csupán  – hitünk és megtapasztalásunk alapján –  szerettük volna felhívni annak a veszélyeire a figyelmet, amikor valaki tudatosan vagy tudatlanul kinyitja elméjét a szellemvilágnak. A bizonyságtevők valamennyien komoly művelői voltak a New Age valemelyik ágának vagy többnek is. A közös az bennük, hogy Isten kihívta őket onnan, elfogadták Jézus Krisztus ingyenes ajándékát és megszabadultak az okkult kötöttségektől. Náluk hitelesebben senki sem tudta elmondani, hogy mit jelentett a gyógyítás igézetében élni és milyen változást hozott az életükben, amikor találkoztak a valódi Gyógyítóval.

Ugyancsak utaltunk néhány olyan kevésbé veszélyesnek tűnő praktikák és gyakorlatok csapdáira, amelyek mögött a nagy Megtévesztő, Utánzó és szellemi hadserege áll, hogy elrabolja szabadságodat és letérítsen arról az útról, amely az örök életre visz.

Bővebben alább:

A reiki szimbólumai:  A reiki szimbólumai

A csakrákról és a kundalini energiáról: https://www.youtube.com/watch?v=B3f1yUVdTug

A szimbólumok erejéről : https://aranyholdjoga.hu/2017/06/13/a-szimbolumok-ereje/

A jógagyakorlatokról: Mi a gyakorlatok valódi tartalma https://www.peacefuldumpling.com/myths-yoga

Ahogyan a Krisztushívőket látják ma: ez a cikk egy látlelet arról, hogy hol tart most a kereszténység és milyen mélyen összefonódott már a new age tanokkal. A cikk egy olyan szerző művéről ír véleményt, aki a new age veszélyeire hívta fel a figyelmet. Ezért van benne sok kérdőjel a mondatok végén. Nem tudom megítélni milyen vallást képvisel a cikk írója, valószínűleg a new age-re jellemző kevertet. Ahogyan a Bibliához ragaszkodókról ír, tanulságos. Jó tisztában lenni vele, hogyan gondolkodnak a Krisztuskövetőkről.

http://paranormal.hu/a-new-age-a-keresztenyseg-legnagyobb-kihivasa

Kérd Isten Szentlelkét, hogy ki tudd szűrni az információhalmazból, ami megáll az Ige mérlegén!

Mivel a kereszténység köreiben is egyre jobban terjednek a new age nézetek, fontosnak tartottuk, hogy felhívuk a figyelmet a veszélyekre.

  • 2Korintus 11:3-4 Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek.
  • 2Korintus 11:14-15 Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz.

Senkit nem akarunk meggyőzni –  a mi erőnk ehhez kevés. Elvégeztük, amit az Úr ránk bízott. Átadtuk az üzenetet. Ennyi volt a feladatunk. Mindenkinek a saját felelőssége, hogy mit kezd az információval.

Számunkra iránymutató Isten igéje:

Mózes 5. könyve, a törvény summája 18:10-13 Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.

Nem keressük a titkokat, mert a titkok az Úréi, nem véletlenül rejtette el, amire pedig szükségünk van, azt kijelentette. Rábíztuk magunkat a ÚR vezetésére.

Nem hívő barátainknak nem tudunk mást mondani, csak azt, hogy keressék az élő Krisztust, mert ő elvezet minden értelemre.

Hívő testvéreinket pedig bíztatjuk Isten drága igéjével:

János 14:27 Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.

Filippi 4:6 Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Bízzál az Úrban mindenkor!

Köszönjük Kollár Ottiliának, Sinka Ildikónak, Nagy Katalinnak a finom ebédet, Szigeti Mártának, Dobos Andreának, Horváth Balázs, KCSP ösztöndíjasnak a gyermekmunka-szolgálatot, Herczegh Mihálynak a technikát.

Köszönjük a résztvevőknek, hogy eljöttek, az adományozóknak az adományt!

A program összeállításában aktívan segédkezett Wolfl Valéra. Köszönet érte!

A programot vezette a cikk írója: Dr. Mészáros Margit, presbiter

emrepresbiterium névjegye

Vancouveri Első Magyar Református Egyház Presbitériuma (Kálvin 1955) 2791 East 27th Avenue, Vancouver, BC. V5R 1N4, Canada Tel. 604-437-3442; emre.presbiterium@gmail.com Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós
Kategória: Uncategorized
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s