A hívők egységéről

„Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” (János 17:22–23)

IMG_6381Áldott alkalom volt a virágvasárnapi istentisztelet, összekötve a missziói ebéddel és a délutáni hitmélyítő beszélgetéssel. Öröm volt látni, hogy az eső ellenére ˗ azok közül is, akik az előző napi, hajnalig tartó igazi Retro Partyn részt vettek ˗ sokan megtisztelték Isten házát. A presbitérium döntése alapján először tartottuk a lenti gyülekezeti teremben az istentiszteletet. IMG_6380

Elgondolásunkat az vezérelte, hogy a missziói alkalom kapcsán a kötetlenebb formával közelebb tudjuk hozni egymáshoz az embereket és Isten igéje könnyebben megérintheti a szíveket. A visszajelzésekből ítélve bizakodhatunk abban, hogy kísérletünk nem volt ellenére a gyülekezetnek és ez a családiasabb forma is beépülhet a szertartásaink közé.

Örömünkre szolgált az is, hogy egyre többen csatlakoznak a délutáni alkalmainkhoz. Lassan talán átmegy a köztudatba, hogy a csendesnap nem valami misztikus, elvont meditáció, ahol csendben önmagunkba kell mélyedni, hanem épp ellenkezőleg: ilyenkor nyílik alkalom arra, hogy olyan témákról is nyíltan beszélgessünk, amelyre egy prédikáció keretében nincs lehetőség és nem is ott van a helye.

A mai csendesnapi téma engem is egészen mélyen érintett, próbára téve hitbeli állapotomat és történészi ítélőképességemet, ezért engedjék meg a testvérek, hogy bevezetésképpen bizonyságot tegyek arról, hogyan vezetett az Úr a felkészülés során.

Hálás vagyok Istennek, hogy elhívott erre a szolgálatra. A témákért mindig sokat imádkozom, amíg csak nem jön egy erős késztetés, hogy “erről beszélj”. Egy különleges, áldott időszak a készülés, mert közben magam is új felismerésekre jutok, és örömmel tölt el, ha átadhatok a testvéreknek valamit abból a lelki-szellemi táplálékból, amivel engem is táplál, nyeseget, formál az Úr.

Erre a 7. csendesnapi alkalomra Isten a hívők egységének kérdését bízta rám. Emlékeztem rá, hogy a Mai Ige januárban foglalkozott ezzel a kérdéssel. Visszalapoztam a kis füzetben, és valóban ott volt “Egység, nem egyformaság” címmel. Tetszett, megerősítésnek vettem és gondoltam, ez hálás téma és elég könnyű lesz róla beszélgetni. Csak amikor elkezdtem belemélyedni a témába, akkor eszméltem rá, hogy a Mai Ige az egységnek a legkönnyebben kitapintható részéről; a helyi gyülekezeteken belüli, személyek közötti egységről, illetve annak hiányáról és azok elhárításának módjáról adott napi útmutatást.

Az egység azonban ennél sokkal összetettebb,  ‒ hitem szerint ‒ megértése elengedhetetlen a hívő élethez. Sok jóhiszemű keresztyén esik áldozatul a hamis egységtörekvéseknek, és ahogy közeledünk az idők végéhez, egyre nagyobb lesz a kontraszt az igaz és a hamis egység között. De ez előttem is csak most lett teljesen világos, készülés közben.

Megharcoltam magammal is, amiket a testvérek tudomására hoztam az egységgel kapcsolatban. Volt bennem félelem, hogy nem jól adom át az üzenetet, esetleg félre értik majd, hogy egyesek megharagszanak, hogy valakit megbántok. De, hála Istennek, ilyenre nem került sor. Hiszem, hogy a Szentlélek vezetette a beszélgetésünket. Az utolsó pillanatig nem voltam biztos abban, hogy abból a hatalmas anyagból, amit ez a téma felölel, mennyit tudunk befogadni a délután folyamán. Boldog vagyok, hogy ebben is kaptam felülről útmutatást és hálát adok Istennek, hogy már ilyen nehéz témákról is tudunk eszmét cserélni a gyülekezetben. Úgy érzem, a legfontosabb; a központi üzenet eljutott a testvérekhez.

Volt, ami nem fért bele az időbe vagy amit csak érintettünk, ezért összegyűjtve itt olvasható a teljes anyag, illetve az a része, ameddig eljutottunk, mert a következő csendesnapon folytatni fogjuk, hiszen bőven lesz még miről beszélgetni. Érdekes lesz olyan szempontból is, hogy a fél év alatt történik-e valamilyen változás a témával kapcsolatban, amit érdemes előhozni.

Távol álljon tőlem, hogy azt gondoljam magamról, én vagyok egyedül az igazság tudója. Az egyetlen, ami vezérelt, hogy képviselni tudjam Isten szeretetét, igazságát köztetek. Amikor magam is elbizonytalanodtam az ellentétes információhalmaz közepette, olyankor mindig a tiszta forráshoz, az Igéhez fordultam és kértem az Úr Jézust, hogy Szentlelke által vezessen. Ezt javaslom a testvéreknek is, mert amit most közreadok az egységről, az a pillanatnyi tudásomat tükrözi. Ha valamiben tévednék, kérem a mi Urunkat, hogy ítéljen meg!

A mai alkalommal a következő nagyobb kérdéseket érintettük:

A hívők egysége bibliai nézőpontból

 • Miért van bennünk az egység iránti vágy? Egységkeresésünk okai
 • Az egység fajtái a Biblia szerint
 • Hamis egység: bibliai és történelmi példák.
 • Mi történt ezekkel a hamis egységekkel?
 • Vallások egységtörekvései
 • Mi a hasonlóság a vallási és a politikai egység között?
 • Milyen egységről van szó? Video: Egység vagy Igazság. A próféciák beteljesedése. Részlet (16. perc végéig) A protestálásnak vége
 • Mit mond Isten Igéje a hívők egységéről?
 • Mit tanít a Biblia az egyházról? Efezus 1. 3-14, 22-23
 • Mit tanít a Biblia az egyházról?
 • Az egyház Krisztus teste
 • Az egyház egy nép
 • Mit tanít a Biblia az egyház, azaz a kiválasztottak egységéről?
 • Apostolok Cselekedetei 4:31-32
 • Az egység már létrejött
 • A személyek egysége
 • Szervezeti egység kérdése
 • Mit nevez a Biblia igaz egyháznak és mit nevez hamis egyháznak?
 • Igaz egyház
 • Hamis egyház
 • Igaz – hamis egyház viszonya
 • Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele » 12. fejezet: 12-13

Ezeknek a kérdéseknek az értelmezését tartottam a legfontosabb üzenetnek, úgy gondolom, hogy minden más csak ezután, ebből következik. Mivel az egység bibliai megközelítésére elég sok idő elment, ezért csak érintőlegesen foglalkoztunk az ökumenikus egység problémakörével. De úgy érzem, sikerült egyetértésre jutnunk abban – mégha az ökumené ügyét nem is teljesen egyformán értelmezzük – hogy mi az igaz és mi a hamis egység napjaink történései között.

A készülés során sokat foglalkoztam az ökumenizmus protestán illetve az ökumené katolikus felfogásával, amelyről egy rövid összefoglalót adtam a délután folyamán is. A részletes elemzést alább megtalálják a testvérek.

Itt csak annyit említenék meg, hogy az alapvető különbséget a katolikus és a protestáns felfogás között az EGYHÁZ értelmezéseben látom. Amíg a protestáns felfogás Krisztus egyházát (a Krisztus testet) a láthatatlan egyházra érti, amelynek feje a Krisztus és amely benne él a látható egyházban, addig a katolikus felfogás szerint Krisztus egyháza a látható egyház, jogfolytosan a katolikus egyház, amelynek feje Krisztus, földi helytartója a tévedhetetlen pápa. Ebből a teológiai dogmából ered sok más különbözőség is a katolikus és protestáns egyházak között. Ezért vagyok a magam részéről fenntartással a pápa egységtörekvéseivel, és hajlok inkább arra, hogy egyetértsek azokkal, akik ezt a sürgés-forgást a párbeszéd ügyében a pápai diplomácia szelíd ellenreformációjának, a rekatolizáció új köntösbe öltöztetésének tartják.

Az egyházak közti különbségek kapcsán beszélgettünk arról is, hogy fontos látni, mi a központi kérdése hitünknek, és mi az, amelyek nem lényeges kérdések az üdvösségünk szempontjából, tehát megengedhető különbségek. Éppen ezért hiszem, hogy vannak olyan területek, ahol a keresztyének együttműködhetnek anélkül, hogy szervezeti egységre törekednének vagy felovadnának egy közös, “megreformált bibliai minimum” alapján létrejövő hamis egységben.

A továbbiakban arról beszélgettünk, hogy mi az igaz egység megélése illetve, hogy mit jelent az igaz egység megélésének hiánya az evangéliumi hívők között.

Áldott beszélgetés volt! Úgy érzékeltem, sikerült közelebb kerülni a hitbeli–szellemi egység gondolatához és meg tudtuk valósítani a szívbeli egységet. Dicsőség érte Istennek!

A következő csendesnapra maradt annak megtárgyalása, hogy tulajdonképpen mit jelent a hívők gondolkodásbeli egysége a mai világban, hogyan éljük meg az egységet a helyi gyülekezetekben és milyen következményekkel jár az igazi egység megélésének hiánya.

Bővebben:

A hívők egysége. 7. csendesnap word doc.

A hívők egysége. ppt

A hitvallások tanításainak különbözőségei word doc.

Pintér Béla: Három az egyben

csendesnap2 csendesnap1Itt szeretném megköszönni mindazoknak a testvéreimnek, lekészeknek a segítségét (beleértve a mi gyülekeztünk pásztorát is), akik kéréseimre, kérdéseimre készséggel válaszoltak, ez által is bizonyítva, hogy a Krisztusban hívők egy test tagjai, bárhol is legyenek a világban vagy bármilyen felekezetben szolgáljanak. Végezetül had zárjam ezt a kis tájékoztatót egy baptista testvérem válaszával, amelyet akkor kaptam, amikor a készülés során tőle is érdeklődtem, hogy ő hogyan látja ezt a kérdést.

„Nem egyesíteni kell az egyházakat, hanem közös imával és cselekedetekkel kifejezni a Krisztus testének egységét, hogy felismerje a világ, hogy Ő valóban Isten Fia és van hatalma számunkra oly lehetetlen dolgokra, mint az egység.”

 Az ÚR a mi őriző pásztorunk!

csendesnap7Dr. Mészáros Margit, presbiter

ui. Amennyiben hasznosnak találjátok, az itt egybegyűjtött anyagokat bárki felhasználhatja.

 

 

emrepresbiterium névjegye

Vancouveri Első Magyar Református Egyház Presbitériuma (Kálvin 1955) 2791 East 27th Avenue, Vancouver, BC. V5R 1N4, Canada Tel. 604-437-3442; emre.presbiterium@gmail.com Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós
Kategória: Uncategorized
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

 1. Visszajelzés: Csendesnap: a gyülekezet egysége | emrepresbiterium

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s